Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 93
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(93:1) Bóg króluje, we wspaniałość się obłóczył, obłóczył się Bóg w potęgę, przepasał się. (93:2) I oto utwierdzony świat i nie zachwieje się. [2] »(93:3) Utwierdzony tron Twój dawny, z przed wieków Ty. [3] »(93:4) Wznoszą strumienie o Boże, wznoszą strumienie szum swój, niosą strumienie nawałę swoję. [4] »(93:5) Nad łoskot wód wielkich, nad wspaniałe bałwany morza, wspaniałym na wysokości Bóg. [5] »(93:6) Świadectwa Twoje stwierdziły się zupełnie nad domem Twoim, któremu przystoi świętość, Boże na wieczne czasy. 
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).