Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 22
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cenniejszem imię nad bogactwo wielkie, nad srebro i złoto wziętość dobra. [2] »Bogaty i biedny stykają się wzajemnie: stwórcą ich obudwu Wiekuisty. [3] »Mądry przewiduje nieszczęście i chroni się; głupcy zapędzają się i muszą pokutować. [4] »Za pokorą i bogobojnością idzie bogactwo, cześć i życie. [5] »Ciernie i zasadzki są na drodze przewrotnego, kto życia swego strzeże, stroni od nich. [6] »Wychowuj chłopca według drogi jego; i wtedy gdy się zestarzeje nie zboczy od niej. [7] »Bogaty nad ubogimi panuje, a jest dłużnik sługą wierzyciela. [8] »Kto krzywdę wysiewa zbierze niedolę, a bicz jego zaciekłości się skończy. [9] »Kto życzliwe ma oko, ubłogosławiony będzie, albowiem udziela chleba swego biednemu. [10] »Wypędź szydercę a ustanie zwada, a uspokoi się spór i sromota. [11] »Miłuje On tego, kto ma serce czyste; czyje usta wdzięczne tego przyjacielem król. [12] »Oczy Wiekuistego ochraniają mężów poznania, ale sprawom przeniewiercy gotuje upadek. [13] »Rzecze leniwy: lew na drodze, w pośrodku ulicy mogę być zamordowany. [14] »Jamą głęboką są usta kobiet cudzych; przeklęty od Wiekuistego, wpada tam. [15] »Jeżeli głupota przylgnęła do serca chłopca, rózga napomnienia oddali ją od niego. [16] »Gnębi się nieraz biednego, aby mu mienia przysporzyć; daje się bogatemu, aby go w nędzę wtrącić. [17] »Nakłoń ucho i słuchaj słów mędrców, a skieruj twe serce ku nauce mojej. [18] »Bo błogo ci, jeśli je zachowasz we wnętrzu swojem, jeśli się utwierdzą razem na ustach twoich. [19] »Abyś w Wiekuistym miał zaufanie, wyłuszczam ci je dzisiaj, zwłaszcza tobie. [20] »Wszak napisałem ci już prawidła, wraz z radami i objaśnieniami. [21] »Aby cię poznajomić z istotą słów prawdy, abyś słowa prawdy mógł podać tym, którzy rady twej zasięgną. [22] »Nie krzywdź biednego dlatego że biedny, a nie gnęb ubogiego w bramie. [23] »Albowiem Wiekuisty poprowadzi ich sprawę, a zabierze życie tym, którzy ich ograbiają. [24] »Nie spoufalaj się z popędliwym; a z człowiekiem zapalczywym się nie zadawaj. [25] »Abyś się nie nauczył ścieżek jego, a nie przygotował sideł dla duszy twojej. [26] »Nie bądź z tych, którzy rękę dają, którzy za długi zaręczają. [27] »Bo jeślibyś nie miał czem zapłacić, czemu mają zabrać pościel twą z pod ciebie. [28] »Nie przesuwaj granicy odwiecznej, którą ustanowili ojcowie twoi. [29] »Jeżeliś zauważył człowieka biegłego w swym zawodzie, przed obliczem królów on stanie, choć nie ostoi się przed czernią. 
«  Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22 Księga Przysłów 23  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).