Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 29
«  Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Człowiek napominany a krnąbrny, nagle skruszony będzie, a to już nieuleczalnie. [2] »Gdy sprawiedliwi się mnożą cieszy się lud, ale gdy niegodziwy panuje wzdycha lud. [3] »Kto mądrość miłuje sprawia radość ojcu swojemu, ale kto za nierządnicami się ugania trwoni mienie. [4] »Król utwierdza sprawiedliwością kraj; ale kto podatki mnoży, niszczy go. [5] »Człowiek schlebiający bliźniemu swemu, rozpościera sieć przed stopami jego. [6] »W występku człowieka niecnego kryją się dlań sidła; ale sprawiedliwy może się weselić i radować. [7] »Sprawiedliwy zapoznaje się ze sprawą biednych; niegodziwy nie zasięga o tem wiadomości. [8] »Mężowie szyderstwa wprawiają miasto w wzburzenie; mędrcy jednak uśmierzają rozjątrzenie. [9] »Gdy mędrzec z błaznem spór toczy, czy ten się gniewa, czy śmieje, nie daje spokoju. [10] »Ludzie krwi żądni nienawidzą uczciwego; ale prawi troszczą się o jego życie. [11] »Cały gniew swój wyrzuca głupiec; ale mędrzec umie go powolnością uciszyć. [12] »Gdy władca na słowa kłamstwa zważa, niegodziwi wszyscy słudzy jego. [13] »Biedny i wyzyskiwacz się stykają; oświeca oczy obydwóch Wiekuisty. [14] »Król, który biednym wiernie sprawiedliwość wymierza, tego tron na wieki się ostoi. [15] »Rózga i napomnienie daje mądrość, ale chłopiec rozpasany hańbi matkę swoją. [16] »Gdy niegodziwi się mnożą, mnoży się występek; ale sprawiedliwi ujrzą upadek ich. [17] »Karć syna twojego, a sprawi ci zadowolenie, a da rozkosz duszy twojej. [18] »W braku proroctwa rozprzęga się lud; ale szczęsny ten, który przestrzega nauki. [19] »Słowami nie daje się sługa poprawić, bo choć je pojmie, nie zastosuje się do nich. [20] »Jeżeli zobaczysz człowieka porywczego w swych słowach - tedy więcej nadziei dla głupca niż dla niego. [21] »Jeżeli kto od młodości sługę swego rozpieszcza, to ten ostatecznie darmozjadem się stanie. [22] »Człowiek pochopny do gniewu podnieca swary, a zapalczywy dopuszcza się wielu występków. [23] »Duma człowieka poniży go, ale pokorny dostąpi chwały. [24] »Kto z złodziejem się dzieli, nienawidzi własnego życia; słyszy on klątwę, ale nie wyjawia. [25] »Strach przed ludźmi prowadzi do zguby; ale kto Wiekuistemu zaufał znajdzie obronę. [26] »Wielu szuka oblicza władcy, ale od Wiekuistego przychodzi prawo człowieka. [27] »Zgrozą dla sprawiedliwych jest człowiek bezprawia, a zgrozą dla niegodziwca ten, który prosto postępuje. 
«  Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).