Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 30
«  Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30 Księga Przysłów 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa Agura, syna Jaki, z Masy; orzeczenie tego męża do Ityela, i Uchala. [2] »Zaprawdę, bardziej ja niedoświadczony niż mąż którykolwiek, a nie posiadam nawet rozumu pospolitego człowieka. [3] »Nie uczyłem się też mądrości, a miałżebym wiedzę o świętym posiadać? [4] »Któż wstąpił do nieba i zeszedł? Któż zebrał wiatr w garście swoje? Któż ścisnął wody w szatę? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakież imię jego, albo jakież imię syna jego - jeśli to wiesz! [5] »Każde słowo Boże przeczyste; tarczą On tym, którzy się doń chronią. [6] »Nie dodawaj nic do słów Jego, aby cię do odpowiedzialności nie pociągnął, i abyś kłamcą się nie okazał. [7] »Dwóch rzeczy żądam od Ciebie; nie odmawiaj mi ich zanim umrę: [8] »Fałsz i słowo kłamstwa oddal odemnie; ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi; użycz mi chleba mego powszedniego. [9] »Abym za syty będąc się nie zaparł, i rzekł: któż Wiekuisty? albo za biedny będąc, nie kradł, i nie targnął się na imię Boga mojego. [10] »Nie spotwarzaj sługi przed panem jego, aby cię nie przeklął, a ty za to odpokutował. [11] »Biada pokoleniu, które ojcu swemu złorzeczy, a matce swej nie błogosławi! [12] »Pokoleniu czystemu w swoich oczach, które jednak z brudów swych nie umyte! [13] »Pokoleniu, które tak wysoko trzyma oczy swoje, a rzęsy swe w górę podnosi! [14] »Pokoleniu, którego zęby jako miecze, a kły jako noże, aby wyżreć biednych z kraju, a ubogich z pośród ludzi! [15] »Od Aluki. Dwie niewiasty: dawaj, dawaj! trzy - nie mogą być nasycone, cztery - nie powiedzą nigdy: dosyć! [16] »Grób i łono niepłodne, ziemia nienasycona wodą i ogień nie powiada: dosyć! [17] »Oko, które wyśmiewa ojca, a posłuszeństwem dla matki gardzi, niechaj wykłują je kruki z nad strumienia, a wyżrą młode orlęta. [18] »Trzy rzeczy są zbyt dziwne dla mnie, a nawet cztery, których nie pojmuję. [19] »Ślad orła pod niebem, ślad węża po skale, ślad okrętu wpośród morza, i ślad mężczyzny u niewiasty. [20] »Taką droga kobiety wiarołomnej: zjada, obciera usta, i mówi: nie popełniłam nieprawości! [21] »Pod trzema drży ziemia, a pod czteroma nie może wytrzymać: [22] »Pod niewolnikiem, gdy królem zostaje, pod nikczemnikiem gdy syt jest chleba; [23] »Pod wzgardzoną, gdy jeszcze za mąż idzie, i służebnicą gdy panią swą odziedzicza. [24] »Cztery są istoty drobne na ziemi, a jednak są przemądre: [25] »Mrówki, lud bezsilny; a przygotowują latem żywność swoją. [26] »Góralki, lud niemocny; a jednak urządzają w skale mieszkania swoje. [27] »Szarańcza, nie ma króla; a jednak występuje w szyku wszystka. [28] »Jaszczurkę ręką możesz ująć; a jednak przebywa w pałacach królewskich. [29] »Trzy są, które wspaniale kroczą, a cztery, które wspaniały mają chód: [30] »Lew, mocarz między zwierzętami, który przed nikim się nie cofa, [31] »Rumak, w biodrach opasany, albo i kozioł, i król, któremu nikt się nie oprze. [32] »Jeżeliś nisko postąpił, bądź w uniesieniu, bądź z namysłem - rękę na usta! [33] »Jak ten, który ubija mleko, wydobywa masło, a ten, który naciska nos, wydobywa krew, tak wydobywa kłótnię ten, który gniew podnieca. 
«  Księga Przysłów 29 Księga Przysłów 30 Księga Przysłów 31  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).