Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 4
«  Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie, synowie, napomnień ojca, a baczcie byście przyswoili sobie roztropność. [2] »Albowiem naukę dobrą daję wam, nie zaniedbujcie wskazówki mojej! [3] »Bo gdym synem był ojcu mojemu, pieszczonym i jedynakiem pod opieką matki mojej, [4] »Uczył mnie tedy, i rzekł do mnie: "Niechaj zachowa serce twe słowa moje; przestrzegaj przykazań moich, a będziesz żył". [5] »"Nabieraj mądrości, nabieraj roztropności; Nie zapominaj a nie odstępuj od wyrzeczeń ust moich; [6] »"Nie zaniechaj jej, a strzedz cię będzie; umiłuj ją, a ochroni cię. [7] »"Pierwszą rzeczą jest mądrość: Nabieraj mądrości, a całym nabytkiem twoim nabieraj roztropności. [8] »"Szanuj ją, a wyniesie cię; obdarzy cię czcią, jeśli ją obejmiesz. [9] »"Wieńcem uroczym otoczy głowę twoję, koroną wspaniałą cię obdarzy". [10] »Słuchaj, synu mój, a przyjm mowy moje, a przymnożą ci się lata życia. [11] »O drodze mądrości nauczam cię, prowadzę cię po kolejach prawości. [12] »Gdy będziesz chodził, nie ścieśni się krok twój, a gdy biedz będziesz nie potkniesz się. [13] »Trzymaj się karności, nie puszczaj! pielęgnuj ją, bo ona życiem twojem. [14] »Nie wstępuj na ścieżkę niegodziwych, a po drodze niecnych się nie przechadzaj. [15] »Zaniechaj go, nie chodź mimo niego; odwróć się odeń a przejdź. [16] »Albowiem nie mogą usnąć, jeżeli złego nie spełnili; a odjęty im sen ich, jeżeli do upadku nie przywiedli. [17] »Bo żywią się chlebem niegodziwości, a wino krzywdy zapijają. [18] »Ale ścieżka sprawiedliwych jako światło jutrzni, które przybiera jasności aż do pełni dnia. [19] »Droga niegodziwych jako mrok nocny; nie wiedzą o co się potkną. [20] »Synu mój, zważ na słowa moje, nakłoń ucho twe ku mowom moim! [21] »Niechaj nie ustąpią z przed oczu twoich; zachowaj je we wnętrzu twego serca. [22] »Albowiem życiem są dla tych, którzy je znaleźli, a dla całego ciała ich zdrowiem. [23] »Ponad wszystko pilnuj serca twego, gdyż od niego wytryskują źródła życia. [24] »Usuń od siebie matactwo ust, a przewrotność warg oddal od siebie. [25] »Niechaj oczy twoje patrzą przed siebie, a niechaj rzęsy twoje prosto spoglądają. [26] »Urównaj tor nogi twojej, a wszystkie drogi twoje niechaj ustalone będą. [27] »Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; usuwaj nogę twą od złego. 
«  Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).