Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 5
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, bacz na mądrość moją, ku roztropności mojej skłoń ucho twe. [2] »Abyś zachował rozwagę, a strzegły poznania usta twoje. [3] »Albowiem patoką kapią usta cudzej, a gładszem niż oliwa podniebienie jej. [4] »Ale koniec jej gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny. [5] »Nogi jej zstępują ku śmierci, przepaści trzymają się kroki jej. [6] »Abyś drogi życia sobie nie urównał, chwieją się manowce jej, nie zdołasz jej poznać. [7] »Teraz tedy, synowie, posłuchajcie mnie, a nie odstępujcie od orzeczeń ust moich. [8] »Oddalaj od niej drogę twoję, a nie zbliżaj się ku drzwiom domu jej. [9] »Abyś nie oddawał cudzym wdzięku twojego, a lat twoich okrutnemu. [10] »Aby nie nasycali się obcy mieniem twojem, a nie przeszły mozoły twoje w dom cudzy. [11] »Abyś nie jęczał w końcu, gdy zanikną mięśnie i ciało twoje, [12] »A powiedział: jakżem nienawidził napomnienia, a gardziło przestrogą serce moje! [13] »A nie słuchałem głosu przewodników moich, a ku nauczycielom moim nie skłaniałem ucha mojego. [14] »Ledwie żem nie popadł w nieszczęście wszelakie, wpośród zboru i rzeszy. [15] »Pij wodę z własnej krynicy, i to co tryska z dna własnej twej studni. [16] »Czyż mają źródła twoje przelewać się na zewnątrz, na place publiczne strumienie wód twoich? [17] »Do ciebie samego niechaj należą, a nie do obcych przy tobie. [18] »Niechaj krynica twoja błogosławiona będzie, abyś się cieszył kobietą młodości twojej. [19] »Łania rozkoszna, sarna urocza - jej piersi niechaj cię napawają każdego czasu, miłością jej wciąż odurzać się możesz. [20] »Czemuż jednak, synu mój, miałbyś obcą się odurzać a łono cudzej pieścić? [21] »Bo przed oczyma Wiekuistego są drogi każdego otwarte, a toruje on wszystkie jego koleje. [22] »Winy jego własne oplątują niegodziwca, a więzami występków swoich uwikłanym zostaje. [23] »Zginie on dla braku karności, a w pełni głupoty swojej zabłąka się. 
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).