Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Przysłów » Rozdział 7
«  Księga Przysłów 6 Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, zachowaj mowy moje, a przykazania moje ukrywaj u siebie. [2] »Zachowaj przykazania moje, a naukę moję niby źrenicę oczu twoich. [3] »Nawiąż je na palcach twoich, zapisz je na tablicy serca twego. [4] »Mów do mądrości: Tyś siostra moja! a rozwagę powiernicą nazywaj. [5] »Aby cię ustrzegły od żony cudzej, od obcej, która łagodnie przemawia. [6] »Oknem mianowicie domu mojego, przez kraty moje wyglądałem. [7] »Spostrzegłem tedy między niedoświadczonymi, zauważyłem między młodziankami, młodzika bezmyślnego. [8] »Przechodził on ulicą mimo zakrętu, i skierował kroki swe ku domowi takiej. [9] »O zmierzchu, pod wieczór dnia, gdy noc nastaje czarna i ciemna. [10] »A oto kobieta naprzeciw niego, w stroju wszetecznicy, przebiegłego serca. [11] »Burzliwa ona i niesforna: nie mogą się nogi jej utrzymać w domu. [12] »Już to na ulicy, już na rynkach, a na każdym zakręcie czyha. [13] »Otóż uchwyciła i ucałowała go; z bezwstydnem obliczem rzekła doń: [14] »Ofiary opłatne mam złożyć, dzisiaj spełniłam śluby moje. [15] »Przetom wyszła naprzeciw tobie, aby cię pilnie poszukać - i znalazłam cię. [16] »Makatami nakryłam łoże moje, wzorzystymi kobiercami z przędzy egipskiej. [17] »Pokropiłam posłanie moje myrrą, aloesem i cynamonem. [18] »Pójdźże, napoim się miłością aż do rana, rozkoszujmy się pieszczotami. [19] »Albowiem męża niemasz w domu; wyruszył w podróż daleką. [20] »Trzos z pieniędzmi zabrał z sobą; dopiero na dzień pełni wróci do domu. [21] »Usilną swą namową uwiodła go; gładkością ust swoich zniewoliła go. [22] »Idzie z nią wnet jak idzie wół do rzeźni, i jako do pęt swych przywiązany przestępca. [23] »Póki nie przebiła mu strzała wątroby; kwapił się jako ptak do sideł, nie wiedząc, że idzie o duszę jego. [24] »Teraz tedy synowie, słuchajcie mnie, a baczcie na słowa ust moich. [25] »Niechaj nie zboczy ku drogom jej serce twoje, nie tułaj się po ścieżkach jej. [26] »Albowiem dużo trupów położyła, a moc tych wszystkich, których wymordowała. [27] »Pełen dróg ku otchłani dom jej, wiodących do komnat śmierci. 
«  Księga Przysłów 6 Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).