Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Pieśń nad Pieśniami » Rozdział 5
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 4 Księga Pieśń nad Pieśniami 5 Księga Pieśń nad Pieśniami 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszedłem do ogrójca mego, siostro moja, narzeczono: zebrałem myrrę moję wraz z balsamem moim, spożyłem plastr mój wraz z miodem moim, wypiłem wino wraz z mlekiem mojem: Jedzcie towarzysze! pijcie i upijcie się przyjaciele! [2] »Ja śpię, ale serce moje czuwa. Głos oblubieńca mego, który kołace! Otwórz mi, siostro moja, gołąbko moja, czysta moja! albowiem głowa moja pełna rosy, sploty moje kropli nocnych. [3] »Złożyłam suknię moję, jakżebym ją znowu miała włożyć? Umyłam nogi moje, jakżebym je znowu miała zbrudzić? [4] »Luby mój ściągnął rękę swą luką, a wnętrze moje zawrzało przy nim. [5] »Wstałam, aby otworzyć lubemu mojemu, podczas gdy ręce moje kapały myrrą, a palce moje myrrą samościekłą na rękojeść zawory. [6] »Otworzyłam lubemu mojemu, ale luby mój już był odszedł i znikł. Dech mój się zaparł gdy mówił, szukałam go, alem nie znalazła; wołałam go, ale nie dał mi odpowiedzi. [7] »Napotkali mnie stróże, krążący po mieście: bili mnie, zranili; zabrali mi i szal mój stróże murów. [8] »Zaklinam was, córy jerozolimskie: Jeślibyście znalazły lubego mojego, cóż powiecie mu? - żem chora z miłości! [9] »Czem się wyróżnia luby twój od oblubieńców innych, o najpiękniejsza z kobiet? Czem się wyróżnia luby twój od oblubieńców innych, że nas tak zaklinasz? [10] »Luby mój lśniąco biały a rumiany, zacniejszy nad miryad. [11] »Głowa jego jako bryła szczerozłota, włosy jego kędzierzawe, czarne jako kruk. [12] »Oczy jego jako gołębie nad potokami wód, wykąpane w mleku, w oprawę osadzone. [13] »Lica jego jako zagony balsamu albo grządki korzeni wonnych, usta jego jako lilie sączące się myrrą wolno ciekącą. [14] »Ręce jego jako walce złote, osadzone chryzolitem, żywot jego jako dzieło misterne z kości słoniowej, pokryte szafirami. [15] »Uda jego jako słupy marmurowe, postawione na cokułach szczerozłotych, postać jego jako Liban, smukły jako cedry. [16] »Podniebienie jego słodyczą, a on cały rozkoszą: Taki to luby mój, taki mój przyjaciel, o córy jerozolimskie! 
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 4 Księga Pieśń nad Pieśniami 5 Księga Pieśń nad Pieśniami 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).