Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Pieśń nad Pieśniami » Rozdział 6
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 5 Księga Pieśń nad Pieśniami 6 Księga Pieśń nad Pieśniami 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dokąd poszedł luby twój, o najpiękniejsza z kobiet? Dokąd zwrócił się luby twój, abyśmy go szukały z tobą? [2] »Luby mój zaszedł do ogrodu swego, między grządki balsamu, aby pasł w ogrodach, a zrywał lilje. [3] »Jam jest lubego mego, a luby jest mój, on, który pasie między liljami. [4] »Pięknaś ty, przyjaciółko moja, jak Thyrca, urocza jak Jerozolima, groźna jak pułki pod chorągwiami. [5] »Odwróć oczy twe odemnie, bo mnie trwogą przejmują. Sploty twoje jako stado kóz, ześlizgujących się z Gileadu. [6] »Zęby twoje jako stado owiec, które wyszły z pławiska, z których każda bliźnięta rzuca, a żadna nie roni. [7] »Jako płatek granatu skroń twoja z po za zasłony twojej. [8] »Sześćdziesiąt jest żon królewskich, a ośmdziesiąt nałożnic, a panien bez liczby. [9] »Jedna tylko jest gołąbka moja, moja czysta, ona jedynaczka u swojej matki, wybranka swej rodzicielki. Widziały ją dziewice i szczęsną nazwały, królowe i nałożnice a sławiły ją. [10] »Któraż to jest, która spogląda jako zorza poranna, piękna jak księżyc, czysta jak słońce, groźna jako pułki pod chorągwiami? [11] »Do ogrodu orzechowego zstąpiłam, by napawać się świeżymi pędami doliny, aby zobaczyć, czy rozwinął się winograd, czy rozkwitły granaty. [12] »Nie zmiarkowałam, że mnie pożądliwość moja uczyniła jako zaprzęgi Aminadaba. [13] »(7:1) Zwróć się, zwróć Sulamito, zwróć się, zwróć, abyśmy się napatrzyli na ciebie! Cóż chcecie zobaczyć na Sulamicie? To, co niby korowodem jest wojennym. 
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 5 Księga Pieśń nad Pieśniami 6 Księga Pieśń nad Pieśniami 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).