Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Pieśń nad Pieśniami » Rozdział 8
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 7 Księga Pieśń nad Pieśniami 8 Księga Izajasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O, gdybyś ty mi bratem był, który ssał pierś matki mojej! Spotkawszy cię na ulicy wycałowałabym ciebie, a niktby mną nie wzgardził. [2] »Powiodłabym cię, i wprowadziła do domu matki mojej, gdziebyś mnie uczył; a dałabym ci napić się wina przyprawnego, moszczu z granatów moich. [3] »Lewica jego by spoczywała pod głową moją, a prawica jego by mnie pieściła. [4] »Zaklinam was, o córy jerozolimskie, abyście nie budziły, nie rozbudzały miłości, póki nie zapragnie! [5] »Któż to jest, co tam występuje z puszczy, wsparta na lubym swoim? Pod jabłonią obudziłam cię, tam gdzie cię powiła matka twoja, tam w bólach, rodzicielka twoja. [6] »Przyłóż mnie jako sygnet na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego. Albowiem silna jak śmierć jest miłość, mocna jak grób namiętność, zarzewia jej jako zarzewia ogniste, jako płomienie Boskie. [7] »Wody wielkie nie mogą zagasić miłości, ani zalać jej rzeki. Choćby kto całe mienie domu swego oddał za miłość, toby nim jednak wzgardzono! [8] »Mamy siostrzyczkę małą, która jeszcze piersi nie ma. Cóż uczynić nam z siostrą naszą w dzień, gdy o niej mowa będzie? [9] »Jeśli murem jest, tedy wzniesiem na niej zamek srebrny, a jeśli bramą jest, wtedy zamkniemy ją tarcicą cedrową. [10] »Jam jest mur, a piersi moje jako wieżyce, a tak znalazłam szczęście wobec oczu jego. [11] »Winnicę miał Salomon w Baal Hamon, wynajął on winnicę tę dozorującym: tysiąc srebrników miał złożyć każdy za część owocu jej. [12] »Winnica moja własna zostaje dla mnie. Tysiąc miej sobie Salomonie, a dwieście dozorującym owoc jej. [13] »Która zamieszkujesz w ogrodach! towarzysze wytężają ucho na głos twój: pozwól mi go usłyszeć! [14] »Uchodź, luby mój, a bądź podobny do jelenia, albo do sarny młodej na górach balsamicznych. 
«  Księga Pieśń nad Pieśniami 7 Księga Pieśń nad Pieśniami 8 Księga Izajasza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).