Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 12
«  Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyrzeczesz w dniu onym: Dziękuję ci Wiekuisty, boś gniewał się na mnie; odwróci się gniew Twój a pocieszasz mnie. [2] »Oto Bóg ocalenia mojego, ufam a nie trwożę się! Bo mocą i pieśnią moją Jah, Wiekuisty, był On wybawieniem mojém. [3] »I czerpać będziecie wody z radością ze źródeł ocalenia. [4] »I rzekniecie dnia onego: Wysławiajcie Wiekuistego, wzywajcie imienia Jego, rozpowiadajcie między narodami o czynach Jego, rozgłaszajcie, że wzniosłém imię Jego. [5] »Śpiewajcie Wiekuistemu, bo szczytnie dokonał, niech to rozgłoszoném będzie po ziemi całej. [6] »Raduj się i wesel obywatelko Cyonu, bo wielkim wpośród ciebie Święty Israela! 
«  Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).