Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 15
«  Księga Izajasza 14 Księga Izajasza 15 Księga Izajasza 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzecz o Moabie. Zaprawdę, w jednej nocy złupionym Ar-Moab, zburzonym; tak, w jednej nocy złupionym Kir Moab, zburzonym. [2] »Wstąpił Habait i Dibon na wzgórza, aby płakać; o Nebo i Medebę Moab zawodzi, - na każdej głowie jego pleszywość, każda broda obcięta. [3] »Na ulicach jego przepasano się w wory, na dachach i rynkach jego wszystko boleje, zanosi się od płaczu. [4] »I woła Cheszbon i Elaleh, aż do Jahac rozlega się głos ich; przeto zbrojni Moabu narzekają, dusza każdego strwożona w nim. [5] »Serce moje nad Moabem boleje, nad zbiegami jego aż do Coar, aż do Eglat Szeliszyja. Bo wzgórze Luchit, - z płaczem wstępują na nie, bo po drodze Choronaim okrzyk rozpaczy podnoszą. [6] »Przeto że wody Nimrym wysuszone będą, że zwiędnie trawa, zniknie zieleń, ziół nie stanie. [7] »Dla tego dostatek, który nabyli, i zapasy ich nad potok stepowy uniosą. [8] »Tak, ogarnął krzyk granice Moabu, aż do Eglaim narzekanie jego, aż do Beer-Elim narzekanie jego. [9] »Bo wody Dymonu pełne są krwi, ale nałożę na Dymon nadmiar klęsk, - na ocalonych Moabu lwa, i na szczątki kraju jego. 
«  Księga Izajasza 14 Księga Izajasza 15 Księga Izajasza 16  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).