Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 16
«  Księga Izajasza 15 Księga Izajasza 16 Księga Izajasza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przesyłajcie baranki do władcy kraju, z Sela przez pustynię do wzgórza córy Cyonu. [2] »I będzie, że jako ptaki pierzchające, z gniazda wypłoszone, będą córy Moabu u brodów Arnonu. [3] »"Podajcie radę, ustanówcie wyrok, rozłóż jako noc cień twój w pełne południe, ukryj wygnańców, tułaczy nie wydawaj! [4] »Niechaj bawią u ciebie moi, Moabu wygnani, bądź obroną im przed łupieżcą, aż ustanie ucisk, skończy się grabież, wyginą gnębiciele z kraju. [5] »I utwierdzonym będzie łaską tron, a zasiędzie na nim statecznie w namiocie Dawida sędzia, pragnący prawa i krzewiący sprawiedliwość". [6] »"Słyszeliśmy o dumie Moabu, dumnego bardzo, o pysze i wyniosłości i zuchwałości jego, o nieuzasadnionych wymysłach jego". [7] »Przeto zawodzi Moab nad Moabem, wszystko zawodzi, za powidłami Kir Charesetu wzdychacie znękani. [8] »Bo niwy Cheszbonu obumarły, winnica Sybmy, - mocarzy ludów upajały grona jej, aż do Jaazer sięgały, gubiły się w pustyni gałązki jej, pięły, przebierały się po za morze. [9] »Dla tego opłakują, tak jak płaczą nad Jaazerem, winnicę Sybmy, oraszam cię łzą moją Cheszbonie i Elaleh! bo na zbiory i winobranie twoje okrzyk wojenny przypadł. [10] »Znikły radość i wesele z sadów, a w winnicach nie radują się, nie wykrzykują. Wina w tłoczniach nie tłoczy prasownik, - okrzyk radosny wstrzymałem. [11] »Przeto trzewa moje nad Moabem jako cytra rozbrzmiewają, a wnętrze moje nad Kir-Chares. [12] »I będzie, że się ukaże, że się strudzi Moab na wzgórzu, i wstąpi do świątyni swojej, aby się modlić, - ale nic nie wymoże. [13] »Takiém słowo, które wyrzekł Wiekuisty o Moabie od dawna. [14] »A teraz rzecze Wiekuisty w tych słowach: Za trzy lata, jako lata najemnika, a zelżoną będzie sława Moabu wraz z całym tym tłumem licznym, a szczątek będzie mały, lichy, nieznaczny. 
«  Księga Izajasza 15 Księga Izajasza 16 Księga Izajasza 17  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).