Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 18
«  Księga Izajasza 17 Księga Izajasza 18 Księga Izajasza 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O kraino szumiących żagli, coś za wybrzeżem strumieni Kuszyckich, [2] »Która wysyłasz morzem posłańców i w łodziach z sitowia po powierzchni wód! Idźcie posłowie szybcy do narodu rosłego i porywczego, do narodu strasznego, odkąd jest i nadal, do narodu równającego wszystko pod sznur zniszczenia, co to przerzynają strumienie kraj jego. [3] »Wszyscy mieszkańcy świata i obywatele ziemi, gdy podniosą znak na górach patrzcie, a gdy uderzą w trąby, słuchajcie! [4] »Bo tak rzekł Wiekuisty do mnie: Spokojnie spozierać będę z przybytku Mojego, niby ciepło łagodne na trawy, niby obłok zraszający w znoju żniwa. [5] »Bo przed winobraniem, gdy opadnie kwiat, a w grono dojrzewające zamieni się kiść, wtedy obetnie latorośle nożami, a gałązki oberznie, rzuci. [6] »Zostawieni będą wespół ptactwu gór, i zwierzynie ziemi, i przepędzi na nich lato ptak drapieżny, a wszystka zwierzyna ziemi zimować na nich będzie. [7] »Czasu onego przyniesione będą dary Wiekuistemu zastępów od narodu rosłego i porywczego, od narodu strasznego odkąd jest i nadal, od narodu równającego wszystko pod sznur zniszczenia, co to przerzynają strumienie kraj jego, do siedziby imienia Wiekuistego zastępów, na górę Cyon. 
«  Księga Izajasza 17 Księga Izajasza 18 Księga Izajasza 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).