Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 28
«  Księga Izajasza 27 Księga Izajasza 28 Księga Izajasza 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada koronie dumnej pijanych Efraima, i kwieciu zwiędłemu wspaniałego wieńca jego, które na szczycie doliny żyznej winem odurzonych! [2] »Oto silnego i potężnego ma Pan; jako nawałnica gradu i burza niszcząca, jako powódź wód gwałtownych, wezbranych, strąci on ją na ziemię siłą. [3] »Nogami podeptana będzie korona dumna pijanych Efraima. [4] »I będzie kwiecie więdnące wspaniałego wieńca jego, co na szczycie doliny żyznej, jako jagoda wczesna przed zbiorem, którą skoro kto obaczy, zaledwie w ręku trzymając ją pochłonie. [5] »Dnia onego będzie Wiekuisty zastępów koroną wspaniałą i wieńcem okazałym dla pozostałych narodu Swego. [6] »I duchem sprawiedliwości dla zasiadających na sądzie, i dzielnością dla odpierających bój do bramy. [7] »Wszakże i ci, od wina się zataczają, i od napoju się chwieją; kapłan i wieszcz zataczają się od napoju, odurzeni są od wina, chwieją się od napoju, potaczają przy jasnowidzeniu, potykają przy wyrokowaniu. [8] »Bo wszystkie stoły pełne wymiotu plugawego, że niestawa miejsca. [9] »"Kogoż uczyć chce wiedzy, komuż wykładać baśnie? Czyż odstawionym od mleka, odsadzonym od piersi? [10] »Bo przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, prawidło za prawidłem, prawidło za prawidłem, cokolwiek tu, cokolwiek ówdzie". [11] »Zaprawdę, przez usta zajękliwe i językiem obcym przemawiać będę do narodu tego! [12] »On, który powiedział im: Oto miejsce odpoczynku, dajcie spocząć strudzonemu, a oto miejsce wytchnienia; ale nie chcieli słuchać. [13] »I tak niechaj będzie im słowo Wiekuistego przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, prawidło za prawidłem, prawidło za prawidłem, cokolwiek tu, cokolwiek ówdzie; aby poszli i przewrócili się wznak, i byli potłuczeni i usidleni i pojmani. [14] »Przeto słuchajcie słowa Wiekuistego wy naśmiewcy, panujący nad tym ludem, co w Jeruszalaim. [15] »Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią, a z grobem uczyniliśmy umowę, bicz gwałtowny, gdy przeciągać będzie, nie dosięgnie nas, bośmy uczynili kłamstwo przytułkiem naszym a pod fałsz schroniliśmy się. [16] »Przeto tak rzecze Pan Wiekuisty: Oto utwierdziłem w Cyonie kamień, kamień wypróbowany, węgielny, cenny, - podwalinę utwierdzoną; ufny niech się nie trwoży! [17] »I uczynię prawo sznurem, a sprawiedliwość pionem, - i zmiecie grad przytułek kłamstwa, a schronienie - wody uniosą. [18] »I zniesioném będzie przymierze wasze ze śmiercią, a umowa wasza z grobem nie ostoi się, bicz gwałtowny, gdy przeciągać będzie, staniecie się dlań celem zdruzgotania. [19] »Ile razy przeciągnie, pochwyci was, a codzień przeciągać będzie - we dnie i w nocy - a będzie tylko trwogą wykład baśni. [20] »Bo za krótkiém będzie łoże, aby się rozciągnąć, a za szczupłém przykrycie, choćby się skurczono. [21] »Bo jak na górze Peracym powstanie Wiekuisty, jak w dolinie pod Gibeonem się poruszy, aby dokonał sprawy Swojej, niepospolitej sprawy Swojej, i aby spełnił dzieło Swoje, osobliwe dzieło Swoje. [22] »A teraz nie naśmiewajcie się, aby się nie naprężyły więzy wasze; bo skończoném to i postanowioném, - jakem słyszał, - przez Pana, Boga zastępów, względem całej ziemi. [23] »Podajcie ucho i słuchajcie głosu mojego, zważcie i słuchajcie mowy mojej. [24] »Czyż każdego dnia orze rolnik dla siewu? bróździ i bronuje glebę swoję? [25] »Czyż urównawszy powierzchnię jej nie rozsiewa czarnuszki, a kminu nie roztrząsa, lub nie daje pszenicy zagonu, jęczmieniowi wyznaczonej płosy, a orkiszowi miejsca na krańcach jej? [26] »A gdy uprawi ją podług prawidła, Bóg jego mu ją użyźni. [27] »Zaprawdę, nie cierlicą młóci się czarnuszka, ani bywa koło wozowe po kminie taczaném, lecz cepem wybija się czarnuszka, a kmin kijem. [28] »Chlebne ziarno się miele? ale się go wiecznie nie młóci; poskrzypi po niém kołem wozu swojego, ale go koniom swoim stratować nie daje. [29] »Tak téż i to od Wiekuistego zastępów wyszło; dziwném postanowienie Jego, wielkiém wykonanie. 
«  Księga Izajasza 27 Księga Izajasza 28 Księga Izajasza 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).