Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 3
«  Księga Izajasza 2 Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo oto Pan, Wiekuisty zastępów, odejmie od Jeruszalaimu i Jehudy oporę i podporę; wszelką podporę chleba, i wszelką podporę wody. [2] »Bohatera i wojownika, sędziego i proroka, wróżbiarza i starszego, [3] »Pięćdziesiętnika i dostojnika i radcę, i przemyślnego rzemieślnika i biegłego zamawiacza. [4] »I naznaczę dzieci na naczelników ich, a niedorostki panować im będą. [5] »I gnębić się będzie naród, - mąż męża, i bliźni bliźniego, - porwie się pacholę na starca, a nikczemny na dostojnego. [6] »Gdy zaczepi kto brata w domu ojca swego: Masz szatę? Przywódzcą bądź naszym, a rozprzężenie to pod ręką twoją; [7] »Pocznie wówczas, i powié: Nie będę lekarzem - i w domu moim niema ani chleba ani sukni. Nie ustanawiajcie mnie przywódzcą narodu. [8] »Bo upadnie Jeruszalaim, a Jehuda runie, bo mowa i sprawy ich są przeciw Wiekuistemu, by przekornym być oczom majestatu Jego. [9] »Piętno oblicza ich świadczy przeciw nim, a grzech swój jak Sedom rozgłaszają, nie tają go. Biada duszy ich, bo sami wypielęgnowali sobie niedolę. [10] »Oświadczcie sprawiedliwym, że im dobrze będzie, że owocu uczynków swoich spożywać będą. [11] »Biada niegodziwemu, źle mu się powiedzie, bo odpłata rąk jego oddana mu będzie! [12] »Naród mój - ciemięzcy jego niedorostki, a kobiety zapanowały nad nim. Narodzie mój! przywódzcy twoi prowadzą na bezdroża, a kierunek ścieżek twoich pokrzywili. [13] »Powstanie do rozprawy Wiekuisty, a stanie by sądzić narody. [14] »Wiekuisty na sąd przyjdzie przeciw starszym narodu Swego i jego książętom: Wyście wszak spaśli winnicę, krzywda biednego w domach waszych! [15] »Czemu wam gnębić naród Mój, a oblicze biednych miąć, rzecze Pan, Bóg zastępów. [16] »I rzecze Wiekuisty: Ponieważ zdumniały córy Cyonu, a chodzą z zadartym karkiem, i z ukosa spoglądając, krokiem drobnym stąpają i nogami podzwaniają. [17] »Przeto obłysi Pan ciemię córek Cyonu, a Wiekuisty srom ich obnaży. [18] »Dnia onego zabierze Pan ozdobę sprzączek, i siatki i półksiężyce, [19] »I perły i naszyjniki i kwefy. [20] »I wieńce i łańcuszki i przepaski i wonianki i amulety. [21] »I pierścienie i obrączki nosowe, [22] »Stroje godowe i płaszcze i chusteczki i torebki, [23] »I gaze i zarzutki i bindy i szale. [24] »A wtedy miasto woni będzie zgnilizna, a miasto przepaski - powróz, a miasto sztucznego utrefienia, - pleszywość, a miasto zarzutki - opasanie worem, piętno wypalone miasto piękności. [25] »Mężowie twoi od miecza legną, a potęga twoja w boju. [26] »I zawodzić i utyskiwać będą bramy jej, a ogołocona na ziemi zasiądzie. 
«  Księga Izajasza 2 Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).