Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 34
«  Księga Izajasza 33 Księga Izajasza 34 Księga Izajasza 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przystąpcie narody, by słuchać, a wy ludy uważajcie! Niech słucha ziemia i co ją napełnia, świat i wszystkie twory jego. [2] »Bo oburzenie Wiekuistego na wszystkie plemiona a zapalczywość na wszystkie rzesze ich; wyklął je, wydał na rzeź. [3] »A polegli ich będą rzuceni, a trupy ich rozniosą woń; i rozpłyną się góry od krwi ich. [4] »Zniszczeje wszystek zastęp nieba, i zwinięte będą jako księga niebiosa, - wszystek zastęp ich opadnie, jak opada liść z winorośli: jak ulęgły owoc z figowego drzewa. [5] »Bo napojony na niebie miecz Mój, - oto na Edom spadnie i na lud Mój wyklęty, aby rozprawić się z nim. [6] »Miecz Wiekuistego pełen krwi, wykarmi się tukiem, - krwią owiec i kozłów, tukiem nerek baranich; bo ucztę ustanowi Wiekuisty w Bocrah i rzeź wielką na ziemi Edomu. [7] »I padną żubry z niemi, i byki z wołami tucznymi, i upije się ziemia krwią, a gleba ich tłuszczem się zmierzwi. [8] »Bo to dzień pomsty Wiekuistego, rok odwetu za sprawę z Cyonem. [9] »I obrócą się potoki jego w smołę, a proch jego w siarkę, a będzie ziemia jego smołą gorejącą. [10] »Ani w nocy ani we dnie nie wygaśnie, wiecznie kłębić się będzie dym jej, z pokolenia w pokolenie pustą zostanie, - na wieki wieczne nie przejdzie nikt po niej. [11] »A posiędzie ją pelikan i jeż, a puhacz i kruk przemieszkiwać w niej będą; i rozciągnie nad nią sznur zniszczenia i ołowianki spustoszenia. [12] »Możni jej, - nie będzie ich tam, aby panowanie ogłosić, a wszyscy książęta jej będą nicestwem. [13] »I porosną zamki ich cierniem, pokrzywa i oset w twierdzach jej, i będzie legowiskiem szakali, zagrodą strusiów. [14] »I zejdą się tam kuny z szakalami, a kosmacz z towarzyszem swoim się spotka, tam gnieździć się będzie sowa i znajdzie dla siebie miejsce odpoczynku. [15] »Tam zagnieździ się żmija skacząca i znosić będzie jaja, i wylęże i skupi w cieniu swoim; tak, tam sępy się zlecą jeden do drugiego. [16] »Badajcie to pismo Wiekuistego i czytajcie; ani jedno z nich nie chybi, ani jedno braku drugiego nie uczuje: bo są to usta Jego, które to rozkazały, a duch Jego, który je zgromadzi. [17] »On to rzucił im ten los, a ręka Jego wydzieliła ją im sznurem; na wieki ją posiędą, od pokolenia do pokolenia mieszkać w niej będą. 
«  Księga Izajasza 33 Księga Izajasza 34 Księga Izajasza 35  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).