Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 45
«  Księga Izajasza 44 Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak rzecze Wiekuisty do pomazańca Swojego, do Koresza, - którego ująłem prawicę, aby upokorzyć przed nim narody, a biodra królów rozpasać; aby otworzyć przed nim wrota, a bramy, aby zamknięte nie były. -  [2] »Ja przed tobą kroczyć będę, a wyżyny strome urównam, podwoje spiżowe skruszę, a zawory żelazne rozsadzę. [3] »I oddam ci skarby tajemne i bogactwa skryte, abyś poznał, żem to Ja Wiekuisty, który cię wezwał imieniem, Bóg Israela. [4] »Dla sługi Mojego Jakóba, i dla Israela wybrańca Mojego, wezwałem cię imieniem twojem, wyróżniłem cię, jakkolwiek nie znałeś Mnie. [5] »Jam Wiekuisty, a niema innego; oprócz Mnie niemasz Boga. Uzbroiłem cię, choć nie znałeś Mnie. [6] »Aby poznano od wschodu słońca i zachodu jego, że nikt oprócz Mnie; Jam Wiekuisty, a niema innego. [7] »Przygotowujący światło, i wytwarzający ciemność, sprawiający dobro i tworzący zło - Ja Wiekuisty czynię to wszystko. [8] »Pokrapiajcie, niebiosa, z góry, a niech obłoki prószą sprawiedliwością; niech otworzy się ziemia i zrodzi pomyślność, a cnota niech rozkrzewi się zarazem: - Ja Wiekuisty uskuteczniam to. [9] »Biada temu, co się spiera z Twórcą swoim, - skorupa między skorupami ziemi! Czyliż, powié glina do mistrza swojego: Co czynisz? Wszak robota twoja się nie trzyma. [10] »Biada temu, który powiada do ojca: Czemu płodziłeś? albo do niewiasty: Czemu męczyłaś się porodem? [11] »Tak rzecze Wiekuisty, Święty Israela i mistrz jego: O przyszłość pytajcie się u Mnie, a synów Moich i dzieło rąk Moich poruczcie Mnie. [12] »Jam zdziałał ziemię, i człowieka na niej stworzyłem; Moje to ręce rozpięły niebiosa, a wszystek zastęp ich Jam urządził. [13] »Jam go téż wzbudził do zwycięstwa, a wszystkie drogi jego wyrównam. On odbuduje gród Mój, a brańców Moich wyzwoli, nie za okup, nie za dary, rzecze Wiekuisty zastępów. [14] »Tak rzecze Wiekuisty: Dorobek Micraimu, i przemysł Kuszytów i Sebejczyków, owych ludzi rosłych, na ciebie przejdą, i twojemi będą; za tobą się udadzą, w kajdanach pójdą, i przed tobą się korzyć będą, i do ciebie się modlić: Tylko wpośród ciebie Bóg, a niemasz innego oprócz tego Boga. [15] »Zaprawdę, Tyś Bóg ukryty, Boże Israela, wybawco! [16] »Zawstydzeni są i pohańbieni wszyscy, społem pohańbieni są wytwórcy rzeźb. [17] »Ale Israel zbawiony przez Wiekuistego zbawieniem wieczném; nie będziecie zawstydzeni ani pohańbieni na wieki wieków. [18] »Bo tak rzecze Wiekuisty: Stwórca niebios, On Bogiem; który zdziałał ziemię i ustanowił ją; On ją utrzymuje; nie na pustynię jej stworzył, lecz dla zaludnienia ją urządził; Jam Wiekuisty a nikt inny. [19] »Nie potajemnie mówiłem, na ustroniu ziemi ciemnej; nie powiedziałem potomstwu Jakóba: Napróżno mnie szukajcie! Ja, Wiekuisty, zwiastuję sprawiedliwość, wygłaszam prawdę. [20] »Zgromadźcie się i przyjdźcie, przystąpcie społem, ocaleni z pośród narodów! - Nie wyrozumieli obnoszący drewno posągu swojego, a modlący się do boga, który dopomódz nie może. -  [21] »Opowiedźcie, - przywiedźcie je nawet, a niech się poradzą między sobą, - Któż oznajmił to od dawna, od onego czasu to zwiastował? Czyż nie Ja, Wiekuisty? Bo niema innego Boga oprócz Mnie, Boga sprawiedliwego i wybawiającego niema oprócz Mnie! [22] »Zwróćcie się do Mnie i bądźcie wybawione wszystkie krańce ziemi! bom Ja Bóg, a nikt inny. [23] »Na Siebie przysięgam, wyszła z ust Moich prawda, słowo, które się nie cofnie, że przedemną się ugnie każde kolano, a przysięgać będzie każdy język! [24] »Tylko u Wiekuistego, powiedzą o Mnie, jest prawda i potęga. Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, co pałali nienawiścią ku Niemu. [25] »Przez Wiekuistego usprawiedliwieni będą i wsławieni wszyscy potomkowie Israela. 
«  Księga Izajasza 44 Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).