Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 46
«  Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46 Księga Izajasza 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zgiął się Bel, skulił Nebo, - dostały się posagi ich zwierzętom i bydlętom; obnoszone przez was, najuczone jako brzemię dla znużonych. [2] »Skuliły się, zgięły społem; nie mogły unieść ciężaru, i same w niewolę poszły. [3] »Słuchajcie Mnie, domu Jakóba i cały szczątek domu Israela, którzyście dźwigani od żywota, którzyście niesieni od łona. [4] »I do starości waszej Ja tym samym zostanę, i do zgrzybiałości Ja nosić was będę; Jam stworzył, Ja téż nosić będę i dźwigać i ocalać. [5] »Komuż przypodobać i przyrównać i przeciwstawić Mnie chcecie, abyśmy sobie równi byli? [6] »Którzy sypią złoto z kiesy, a srebro na szali odważają, najmują złotnika, aby uczynił z tego bożka, któremu się kłaniają i korzą. [7] »Niosą go na ramieniu, dźwigają i ustawiają na podstawie jego; i stoi, z miejsca swego się nie ruszy; choć się woła doń, nie odpowiada, z niedoli nikogo nie wybawia. [8] »Pomnijcie na to, a stańcie się mężami, bierzcie to odstępcy do serca! [9] »Pomnijcie na dzieje przedwieczne, że Ja Bóg, a nikt inny, Bóg, któremu nic nie dorówna. [10] »Który zwiastuje w początku o końcu, a w zaraniu o tém, co się jeszcze nie stało; gdy wyrzeknę, postanowienie Moje się ostoi, a wszelką wolę Moję przeprowadzę. [11] »Który wzywam ze Wschodu orła, z ziemi dalekiej męża przeznaczenia Mojego. Rzekłem, a sprowadzę to, ułożyłem, a spełnię. [12] »Słuchajcie Mnie, wy, krnąbrnego serca, którzyście dalecy od zbawienia. [13] »Zbliżam wybawienie Moje, nie dalekiém ono, a pomoc Moja nie omieszka; I dam Cyonowi pomoc, Israelowi sławę Moję. 
«  Księga Izajasza 45 Księga Izajasza 46 Księga Izajasza 47  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).