Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 47
«  Księga Izajasza 46 Księga Izajasza 47 Księga Izajasza 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zstąp i usiądź w prochu, dziewicza córo Babelu, siądź na ziemi, pozbawiona tronu, córo Kasdym! bo nie będą cię nadal nazywać tkliwą i spieszczoną. [2] »Weź żarna, a miel mąkę; zdejm zasłonę twoję, podkasaj podół, obnaż goleń, a brnij przez rzeki. [3] »Odkryje się nagość twoja, i ukaże srom twój; pomsty dokonam i nie napotkam przeciwnika. [4] »Wybawca nasz, - Wiekuisty zastępów imię Jego, Święty Israela. [5] »Siedź w milczeniu, a skryj się w ciemności, córo Kasdym, bo nie będą cię nadal nazywać władczynią królestw. [6] »Gdy gniewając się na lud Mój, poniewierałem dziedzictwem Mojém, i wydałem je w ręce twoje, - nie okazałeś im miłosierdzia; starców obciążałeś jarzmem twém nadmierném. [7] »Mniemałaś: wiecznie panią będę; tak, że nie wzięłaś tego do serca, a nie pamiętałaś na koniec tego. [8] »Oto posłuchaj tego, rozkosznico, która zasiadłaś bezpiecznie, która mawiasz w sercu swojém: Ja, a nikt inny! nie zostanę wdową, ani zaznam sieroctwa. [9] »Więc przypadną na cię dwie te rzeczy nagle, dnia jednego, - sieroctwo i wdowieństwo; w całej pełni swojej spadną na cię, mimo mnóstwa guseł twoich, i mimo mocy wielkiej czarów twoich. [10] »A mieniłaś się bezpieczną w niegodziwości twojej, mniemałaś: nikt mnie nie widzi. Mądrość i wiedza twoja, one cię uwiodły, żeś pomyślała w sercu swojém: Ja, a nikt inny. [11] »Przeto nawiedzi cię niedola, której nie potrafisz rozjaśnić, a spadnie na cię nieszczęście, którego nie zdołasz zażegnać, a zaskoczy cię nagle ruina, której nie przewidziałaś. [12] »Wytrwajże teraz przy czarach i mocy guseł twoich, któremi się mozoliłaś od młodości twojej, może potrafisz zaradzić, może odstraszysz. [13] »Wyczerpałaś się mnóstwem rad twoich; niechże teraz powstaną i wyzwolą cię rozmierzający niebo, badacze gwiazd, wróżący każdego nowiu, o tém co cię spotkać ma. [14] »Oto byli jako ścierń, - ogień ich popalił, a nie ocalili życia swego z mocy płomienia; węgla nie zostało, aby się rozgrzać, ani ogniska, aby posiedzieć przy niém. [15] »Takimi stali się dla ciebie ci, z którymi się trudziłaś; otaczający cię od młodości twojej, - każdy w swoją stronę uszedł, nikt cię nie wspomaga. 
«  Księga Izajasza 46 Księga Izajasza 47 Księga Izajasza 48  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).