Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 52
«  Księga Izajasza 51 Księga Izajasza 52 Księga Izajasza 53  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ocuć się, ocuć, przyoblecz się w moc twoję Cyonie! oblecz się w szaty wspaniałości twojej Jeruszalaim, grodzie święty! bo już nie wtargnie do ciebie nadal nieobrzezany i nieczysty. [2] »Otrząśnij się z pyłu, wstań, zasiądź Jeruszalaim! rozbij pęta szyi twojej, branko, córo Cyonu! [3] »Bo tak rzecze Wiekuisty: Darmo was zaprzedano, a nie srebrem będziecie wykupieni. [4] »Bo tak rzecze Pan Wiekuisty: Micraim, dokąd zaszedł lud Mój z początku, aby tam zagościł, - i Aszur za nic go uciskał. [5] »A teraz czemuż tu bawię, rzecze Wiekuisty, wszak zabrany naród Mój darmo; tyrani jego wykrzykują, rzecze Wiekuisty, a ustawicznie, każdego dnia, imię Moje znieważane. [6] »Przeto pozna naród Mój imię Moje, aby potwierdził dnia onego, żem Ja Ten, co wyrzekł: Oto jestem! [7] »O jak urocze są po górach kroki zwiastuna, który obwieszcza pokój, który zwiastuje szczęście, obwieszcza pomoc, zapowiada Cyonowi: króluje Bóg twój! [8] »Głos stróżów twoich - jakże podnieśli głos, jakże wykrzykują społem; bo oko w oko widzą jak wraca Wiekuisty do Cyonu. [9] »Wybuchnijcie, zaśpiewajcie wraz ruiny Jeruszalaimu, bo pociesza Wiekuisty naród Swój, wyswobadza Jeruszalaim. [10] »Odsłania Wiekuisty ramię Swe święte przed oczyma wszystkich ludów, a widzą wszystkie krańce ziemi pomoc Boga naszego. [11] »Ustąpcie! ustąpcie! wyjdźcie ztamtąd, nieczystości się nie tykajcie, wyjdźcie z pośród niego, - oczyśćcie się niosący przybory Wiekuistego! [12] »Bo nie z pośpiechem wyjdziecie, ani w popłochu ujdziecie, - bo kroczy przed wami Wiekuisty, a odwodem waszym Bóg Israela. [13] »Oto szczęśliwym będzie sługa Mój, wywyższonym i wyniesionym i wysoko bardzo postawionym. [14] »Jak się przerażało widokiem twoim wielu, - tak zeszpeconém było bardziej niż czyjekolwiek wejrzenie jego, a postać jego bardziej niż synów ludzkich, -  [15] »Tak wstrząśnie on ludów wiele, królowie zamkną przed nim usta swoje, bo czego nie powiadano im, oglądają, a o czém nie zasłyszeli, spostrzegają. 
«  Księga Izajasza 51 Księga Izajasza 52 Księga Izajasza 53  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).