Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 54
«  Księga Izajasza 53 Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Raduj się niepłodna, któraś nie rodziła, uderz pieśnią, wykrzykuj, któraś bólu nie zaznała! bo liczniejsze będą dzieci opuszczonej, niż dzieci zamężnej, rzecze Wiekuisty. [2] »Rozszerz przestrzeń namiotu twojego, a opony siedzib twoich niech rozepną; nie ociągaj się, przedłuż powrozy twoje, a kołki twe utwierdź. [3] »Bo na prawo i na lewo się rozprzestrzenisz, potomstwo twoje ludy wydziedziczy, a miasta spustoszone zaludnią. [4] »Nie obawiaj się, bo pohańbiona nie będziesz, a nie wstydź się, bo się nie zarumienisz; bo sromoty młodości twej zapomnisz, a na hańbę wdowieństwa twego nie wspomnisz więcej. [5] »Bo małżonkiem twoim Stwórca twój, Wiekuisty zastępów imię Jego, a wybawcą twoim Święty Israela, Bogiem całej ziemi nazwany. [6] »Bo jako niewiastę opuszczoną a strapioną w duchu powoła cię Wiekuisty, i jako żonę młodości, gdy porzuconą została, rzecze Bóg twój. [7] »Na chwilę przelotną opuściłem cię, ale w miłosierdziu wielkiém przygarnę cię znowu. [8] »W przystępie gniewu skryłem oblicze Moje nagle od ciebie, alem się miłością Wiekuistą ulitował nad tobą, - rzecze wybawca twój, Wiekuisty. [9] »Bo jako wody Noacha to u Mnie: Jakom przysiągł, że się nie rozleją wody Noacha nadal na ziemi, tak téż przysięgam, żebym się nie gniewał na ciebie, ani gromił cię. [10] »Bo choćby się góry rozstąpiły, a wzgórza zachwiały, jednak łaska Moja od ciebie nie odstąpi, a przymierze pokoju Mojego się nie zachwieje, rzecze Miłościwy twój, Wiekuisty. [11] »O biedna, skołatana, niepocieszona! Oto osadzę na błyszczu kamienie twoje, a utwierdzę cię na szafirach. [12] »I uczynię z rubinu blanki twoje, a bramy twoje z kryształów, a całą granicę twoję z kamieni drogocennych. [13] »I będą wszystkie dzieci twoje świadome Wiekuistego, i wielką wtedy będzie pomyślność dzieci twoich. [14] »Sprawiedliwością utwierdzoną będziesz; daleką bądź od zgnębienia, bo niemasz się obawiać, i od trwogi, bo nie przybliży się do ciebie. [15] »Wprawdzie niejeden się spiknie, ale nie z woli Mojej; ktokolwiek się spiknie na ciebie, tobie on przypadnie. [16] »Otom Ja stworzył tego co broń wykuwa, co rozżarza w ogniu węgle, i wyrabia narzędzie do czynu; Ja téż stworzyłem niszczyciela, aby burzył. [17] »Ale żadne narzędzie ukute przeciw tobie nie nada się, a każdy język występujący do rozprawy z tobą potępisz. Takim udział sług Wiekuistego, i wysługa ich odemnie, rzecze Wiekuisty. 
«  Księga Izajasza 53 Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).