Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 61
«  Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61 Księga Izajasza 62  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Duch Pana Wiekuistego na mnie, bo pomazał mnie Wiekuisty, abym zwiastował pomyślność upokorzonym, wysłał mnie, abym leczył skruszonych na sercu, abym zapowiadał brańcom wyzwolenie, a uwięzionym wyswobodzenie. [2] »Abym ogłosił rok łaski Wiekuistego, i dzień pomsty Boga naszego, abym pocieszył wszystkich strapionych. [3] »Abym obdarzył strapionych Cyonu, abym dał im strój zamiast prochu, olejek radości zamiast żałości, płaszcz chwały, zamiast duszy zbolałej, aby byli nazwani dębami sprawiedliwości, szczepieniem Wiekuistego, którém się uświetni. [4] »I odbudują ruiny dawne, zwaliska przodków dźwigną, i odnowią miasta zburzone, zwaliska wielu pokoleń. [5] »I stawią się obcy i paść będą trzody wasze, a będą cudzoziemcy oraczami i winiarzami waszymi. [6] »A wy kapłanami Wiekuistego nazywani będziecie, sługami Boga naszego mianować was będą; bogactwa ludów wam pożywać, a dobrem ich się wymieniać. [7] »Za wstyd wasz podwójny i za to, że wołano: sromotą udział ich! w kraju swoim w dwójnasób posiędą, radość wieczna będzie udziałem ich. [8] »Bo Ja Wiekuisty miłuję prawo, nienawidzę zdzierstwa i krzywdy; i tak oddam im nagrodę ich wiernie, a przymierze wieczne zawrę z nimi. [9] »I wsławionym będzie między ludami ród ich, a potomstwo ich wpośród narodów; ktokolwiek ich ujrzy pozna po nich, że to ród, któremu błogosławił Wiekuisty. [10] »Szczerze się raduję w Wiekuistym, cieszy się dusza moja Bogiem moim, bo oblókł mnie w szaty zwycięstwa, a płaszczem szczęścia przyodział mnie, jako oblubieńca, który się przybiera w strój wspaniały, i jako oblubienicę, która kładzie klejnoty swoje. [11] »Bo jako ziemia wydaje roślinność swoję, i jako ogród nasiona swe rozkrzewia, tak Pan, Wiekuisty, rozkrzewi szczęście i sławę twoję wobec wszystkich ludów. 
«  Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61 Księga Izajasza 62  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).