Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 62
«  Księga Izajasza 61 Księga Izajasza 62 Księga Izajasza 63  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dla Cyonu nie zamilknę, dla Jerozolimy nie spocznę, aż wzejdzie jako zorza szczęście jej, a ocalenie jej jako pochodnia gorejąca. [2] »I obaczą ludy szczęście twoje, a wszyscy królowie sławę twoję, i nazwą cię imieniem nowém, które usta Wiekuistego wyznaczą. [3] »I staniesz się koroną świetną przez moc Wiekuistego i zawojem królewskim przez dłoń Boga twojego. [4] »Nie będą cię nadal nazywać opuszczoną, a ziemi twojej nie będą nadal nazywać spustoszoną; ale nazywać cię będą upodobaną Moją, a ziemię twą zaślubioną, bo upodobał Sobie Wiekuisty ciebie, a ziemia twoja zaślubioną będzie. [5] »Bo jak sobie zaślubia młodzieniec dziewicę, tak zaślubią cię synowie twoi, a radością oblubieńca z narzeczoną, radować się tobą będzie Bóg twój. [6] »Na murach twoich Jeruszalaim ustanowiłem stróżów, cały dzień i całą noc - nigdy nie zamilkną, - którzy wzywacie Wiekuistego, nie dajcie spoczynku sobie. [7] »I nie dajcie wypoczynku Jemu, dopóki znowu nie utwierdzi i nie ustanowi Jeruszalaim chwałą na ziemi. [8] »Zaprzysiągł Wiekuisty na prawicę Swoję i na ramię potęgi Swej: Nie podam więcej zboża twego na karm wrogom twoim, ani mają pić cudzoziemcy moszczu twojego, około którego się trudziłeś. [9] »Ale gromadzący je pożywać je mają i chwalić imię Wiekuistego, a zbierający go pić go będą w przedsieniach świątyni Mojej. [10] »Przeciągajcie, przeciągajcie przez bramy, gotujcie drogę ludu, torujcie, torujcie tór, obierzcie z kamienia, wznieście sztandar narodom! [11] »Oto Wiekuisty wygłasza aż do kończyn ziemi: Zwiastujcie córze Cyonu: Oto pomoc twoja nadchodzi, oto nagroda Jego z Nim, a odpłata Jego przed Nim! [12] »I nazywać ich będą ludem świętym, wyswobodzonymi Wiekuistego, a ciebie nazywać będą poszukiwaném, miastem nieopuszczoném. 
«  Księga Izajasza 61 Księga Izajasza 62 Księga Izajasza 63  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).