Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 64
«  Księga Izajasza 63 Księga Izajasza 64 Księga Izajasza 65  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(63:19b) Gdybyś téż rozdarł niebiosa i zstąpił, - przed obliczem Twojém góry by zadrżały. [2] »(64:1) Jak ogień, rozpalający chróst, jak woda, kipiąca od ognia (ukaż się) by dać poznać imię Twoje wrogom; przed obliczem Twojém niechaj ludy zadrżą. [3] »(64:2) Gdybyś spełnił dziwy nieoczekiwane, gdybyś zstąpił; - przed obliczem Twojém góry by zadrżały. [4] »(64:3) Bo od wieków tego nie słyszano i do uszu nie doszło; żadne oko nie widziało oprócz Ciebie boga, któryby coś podobnego zdziałał dla tych, którzy wyglądają go. [5] »(64:4) (Niegdy) napotykałeś takich, którzy radośnie spełniali cnotę, a na drogach Twoich pamiętali o Tobie; a choć gniewałeś się gdyśmy grzeszyli, przez nich zawsze bywaliśmy ocalani. [6] »(64:5) Teraz jednak, jako nieczysty my wszyscy, i jako szata plugawa wszystka sprawiedliwość nasza; i więdniem jako liść, my wszyscy, a winy nasze jako wiatr nas unoszą. [7] »(64:6) A nikt nie wzywa imienia Twojego, unosi się, aby trzymać się Ciebie; boś zakrył oblicze Twe przed nami, a dajesz nam ginąć przez winy nasze. [8] »(64:7) A teraz Wiekuisty, Tyś ojciec nasz! myśmy gliną a Tyś twórcą naszym, a dziełem ręki Twojej my wszyscy. [9] »(64:8) Nie gniewaj się Wiekuisty, tak bardzo, nie na wieki pomnij winy, spojrzyj téż, narodem Twoim my wszyscy. [10] »(64:9) Miasta Twoje święte obróciły się w pustynię; Cyon w pustynię się obrócił, Jeruszalaim w pustkowie. [11] »(64:10) Dom świętości i świetności naszej, kędy cię chwalili ojcowie nasi, stał się pastwą ognia, a wszelkie chluby nasze poszły w ruinę. [12] »(64:11) Czyż się przytém powstrzymać możesz Wiekuisty? milczeć i trapić nas tak nadmiernie? 
«  Księga Izajasza 63 Księga Izajasza 64 Księga Izajasza 65  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).