Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 14
«  Księga Jeremiasza 13 Księga Jeremiasza 14 Księga Jeremiasza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co doszło jako słowo Wiekuistego Jeremjasza z powodu posuch. [2] »Sposępniał Juda, a bramy jego łakną, żałośnie pochylają się ku ziemi, a narzekanie Jerozolimy się wzbija. [3] »A możni ich rozsyłają pachołków swych po wodę; przychodzą do studzien - nie znajdują wody; - wracają z naczyniem próżném, znękani są, zapłonieni, i zakrywają głowę swoją. [4] »Dla gleby popękanej, gdyż nie było deszczu na ziemi, znękani są rataje - zakrywają głowę swoję. [5] »Albowiem i łania na polu miota i porzuca, gdyż nie ma zieleni. [6] »Osły też leśne stawają na wierzchołkach nagich, chwytają powietrze jako szakale; omdlewają oczy ich - gdyż niema trawy. [7] »Jeżeli winy nasze świadczą przeciw nam, Wiekuisty, uczyń gwoli imieniu Twojemu! albowiem liczne są odstępstwa nasze, Tobie zgrzeszyliśmy. [8] »Nadziejo Izraela, wybawco jego w dniu niedoli! czemu chcesz się okazać jako przychodzień na tej ziemi, i jako wędrowiec, który tylko zboczył dla przenocowania? [9] »Czemu chcesz się okazać jako mąż oszołomiony, jako mocarz niezdolny dopomódz? A Tyś wszak wpośród nas, Wiekuisty, a imię Twe nad nami mianowane; nie opuszczaj nas! [10] »Ale tak rzecze Wiekuisty o ludzie tym: Jako skłonni byli do błąkania się, nóg swych nie powstrzymując, tak też nie przychyli się Wiekuisty ku nim; wspomina On teraz winę ich, i nawiedza grzechy ich. [11] »I rzekł Wiekuisty do mnie: Nie módl się za ludem tym, ku dobru. [12] »Gdy pościć będą nie wysłucham wołania ich, a gdy składać będą całopalenia i dary nie przychylę się ku nim, lecz mieczem i głodem i morem zgładzę ich! [13] »I rzekłem: O Panie, Wiekuisty! oto prorocy zapewniają ich: Nie ujrzycie miecza, a głodu nie zaznacie, lecz pomyślności trwałej użyczę wam na miejscu tém. [14] »I rzekł Wiekuisty do mnie: Fałsz prorokują prorocy ci w imieniu Mojém; nie posłałem ich, anim rozkazał im, anim przemawiał do nich; widzenia kłamliwe, i wieszczby, i błahości i obłudę serca swego prorokują oni wam! [15] »Przeto rzecze tak Wiekuisty o prorokach, prorokujących w imieniu Mojém, jakkolwiek Ja ich nie posłałem, a zapewniają: miecza i głodu nie będzie na ziemi tej; od miecza i głodu wyginąć prorokom tym! [16] »Lud zaś, któremu prorokują, rozrzucony będzie po ulicach Jerozolimy wskutek głodu i miecza, a nikt ich nie pochowa - oni, ich żony, ich synowie i córki; i tak wyleję na nich niegodziwość ich. [17] »A oświadcz im słowo to: Ronią oczy moje łzy dniem i nocą, a nie uciszają się; gdyż pogromem wielkim rozgromiona dziewicza córa ludu mojego, porażeniem bolesném niezmiernie. [18] »Gdy wychodzę na pole, a oto pomordowani od miecza, a gdy przychodzę do miasta, a oto zmorzeni głodem - bo i prorok i kapłan krążą po kraju, a nie wiedzą nic. [19] »Czyżbyś ostatecznie porzucił Judeę? Albo czyżby obmierziła sobie Cyon dusza Twoja? Czemu poraziłeś nas, a niema dla nas uzdrowienia? Czekaliśmy pokoju, ale dobro nie przyszło, na czas ocalenia, a tu przerażenie. [20] »Znamy, Wiekuisty, niegodziwość naszą, winę ojców naszych, żeśmy zgrzeszyli Tobie. [21] »Nie porzucaj gwoli imieniu Twojemu, nie poniżaj stolicy wspaniałości Twojej; wspomnij, nie zrywaj przymierza Twego z nami! [22] »Czyż są między marnościami narodów szafarze dżdżu? Albo czyż spuszczają niebiosa same krople obfite? Czyś nie raczej Ty, Wiekuisty, Bóg nasz, że wyglądamy Ciebie? Wszak Ty uczyniłeś to wszystko! 
«  Księga Jeremiasza 13 Księga Jeremiasza 14 Księga Jeremiasza 15  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).