Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 42
«  Księga Jeremiasza 41 Księga Jeremiasza 42 Księga Jeremiasza 43  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przystąpili wszyscy dowódzcy wojsk, i Jochanan syn Kareacha, i Jezanjah, syn Hoszaji, i wszystek lud zarówno mali jak wielcy, [2] »I rzekli do Jeremjasza, proroka: Niechaj téż przyjdzie prośba nasza przed oblicze twoje, abyś pomodlił się za nami Wiekuistemu, Bogu twojemu, za wszystkim szczątkiem tym; gdyż zostało nas mało z wielu, jako tu widzą nas oczy twoje, -  [3] »A niechaj wskaże nam Wiekuisty, Bóg twój, drogę, którą pójść mamy, i to, co nam przedsięwziąć należy. [4] »I rzekł do nich Jeremjasz, prorok: Dobrze! Oto pomodlę się do Wiekuistego, Boga naszego, stosownie do życzenia waszego, i będzie, cokolwiek by wam odpowiedział Wiekuisty oznajmię wam; nie zataję nic przed wami. [5] »Oni zaś rzekli do Jeremjasza: Niechaj będzie nam Wiekuisty świadkiem prawdziwym i niezawodnym, jeśli nie uczynimy ściśle wedle słowa, z jakiém poszle cię Wiekuisty, Bóg twój, do nas. [6] »Czy pomyślném, czy złém - głosu Wiekuistego, Boga naszego, do którego cię wysyłamy, usłuchamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy słuchać będziemy głosu Wiekuistego, Boga naszego. [7] »I stało się po upływie dziesięciu dni, że doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza. [8] »Wezwał tedy Jochanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódzców wojsk, którzy mu towarzyszyli, i wszystek lud zarówno małych jak wielkich. [9] »I rzekł do nich: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela, do któregoście posłali mnie, abym wynurzył prośbę waszę przed Nim: [10] »Jeżeli stale osiędziecie na ziemi tej, wtedy odbuduję was, a nie zburzę, i zasadzę was, a nie wyplenię więcej, bo Mi żal z powodu złego, które wyrządziłem wam. [11] »Nie obawiajcie się króla Babelu, którego się tak obawiacie, - nie obawiajcie się go, rzecze Wiekuisty; gdyż Ja z wami, abym was wybawił i ocalił z mocy jego. [12] »I zjednam wam łaskę, i zmiłuje się nad wami, i pozwoli wam mieszkać na ziemi waszej. [13] »Gdybyście wszakże powiedzieli: Nie pozostaniem na ziemi tej, nie słuchając głosu Wiekuistego, Boga waszego, -  [14] »Mówiąc: Nie! lecz do ziemi Micraim pójdziemy, gdzie nie ujrzymy wojny, ani odgłosu trąby nie usłyszym, a chleba łaknąć nie będziemy, a tam się osiedlim, -  [15] »Otóż tedy słuchajcie słowa Wiekuistego szczątku Judy! Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Jeżeli rzeczywiście zwrócicie oblicze wasze, by pójść do Micraim, a pójdziecie by zagościć tam: [16] »Tedy miecz, którego się obawiacie, doścignie on was tam na ziemi Micraim, a głód o który się troszczycie, tam podąży on za wami do Micraim, abyście wyginęli tam. [17] »Tak się to stanie wszystkim owym ludziom, którzy zwrócą oblicze swoje, by pójść do Micraim, by gościć tam - wyginą oni od miecza, głodu i moru, a nie pozostanie po nich ni szczątku ni niedobitka, z powodu klęski, którą nawiodę na nich. [18] »Albowiem tak wyrzekł Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Jako się wylał gniew i oburzenie Moje na mieszkańców Jerozolimy, tak rozleje się gniew Mój na was, gdy przyjdziecie do Micraim; i będziecie złorzeczeniem i zgrozą i przekleństwem i urągowiskiem, a nie ujrzeć wam więcej miejsca tego! [19] »Oto co wyrzekł Wiekuisty o was, szczątku Judy: Nie wchodźcie do Micraim, pamiętajcie to dobrze, żem przestrzegał was dzisiaj! [20] »Boście łudzili samych siebie, gdyście wysłali mnie do Wiekuistego, Boga waszego, mówiąc: Módl się za nami do Wiekuistego, Boga naszego, i jako powié Wiekuisty, Bóg nasz, tak oświadcz nam, a spełnimy. [21] »A oto oświadczam wam dzisiaj, ale nie słuchacie głosu Wiekuistego, Boga waszego, we wszystkiém tém, z czem posłał mnie do was. [22] »A teraz pamiętać wam dobrze, że od miecza, głodu i moru poginiecie w miejscu, do którego pragniecie przyjść, by gościć tam. 
«  Księga Jeremiasza 41 Księga Jeremiasza 42 Księga Jeremiasza 43  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).