Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 43
«  Księga Jeremiasza 42 Księga Jeremiasza 43 Księga Jeremiasza 44  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdy Jeremjasz do końca powtórzył całemu ludowi wszystkie słowa Wiekuistego, Boga ich, z któremi posłał go do nich Wiekuisty, Bóg ich, wszystkie słowa te, -  [2] »Rzekł tedy Azarjah, syn Hoszaji, i Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy owi mężowie zuchwali, - rzekli oni do Jeremjasza: Kłamstwo ty głosisz! Nie posłał cię Wiekuisty, Bóg nasz, byś powiedział: "Nie chodźcie do Micraim, by gościć tam!" [3] »Lecz Baruch, syn Neryi, poduszcza cię przeciwko nam, aby wydać nas w moc Kasdejczyków, aby nas pozabijano, albo uprowadzono do Babelu. [4] »I tak nie usłuchał Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódzcy wojsk, i wszystek lud głosu Wiekuistego, by pozostali w ziemi judzkiej. [5] »I zabrał Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódzcy wojsk cały szczątek Judy, który wrócił był z pośród wszystkich narodów, do których zagnany został, by zagościć w ziemi judzkiej, -  [6] »Mężczyzn i kobiety i dzieci, i królewne, i wszystkie inne osoby, które zostawił Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej u Gedalji, syna Achikama, syna Szafana, - i Jeremjasza, proroka, i Barucha, syna Neryi. [7] »I udali się do ziemi Micraim, gdyż nie usłuchali słowa Wiekuistego; i dotarli aż do Tachpanches. [8] »Tedy doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza w Tachpanches, głosząc: [9] »Nabierzesz sobie kamieni wielkich, a zakopiesz je w miękkiej ziemi, na fundamencie ceglanym, co u wejścia do domu Faraona w Tachpanches przed oczyma mężów judzkich. [10] »A powiesz im: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Oto poszlę i przywiodę Nebukadrecara, króla Babelu, sługę Mojego, i postawię stolicę jego ponad kamieniami tymi, które kazałem zakopać, a roztoczy on majestat swój nad nimi. [11] »I nadciągnie i porazi ziemię Micraim: kto na śmierć, na śmierć, a kto w niewolę, w niewolę, a kto pod miecz, pod miecz! [12] »I wzniecę ogień w przybytkach bóztw Micraimu, i spali je albo uprowadzi; i otuli się ziemią Micraim jak się otula pasterz płaszczem swoim, i wyjdzie ztamtąd w pokoju. [13] »I skruszy posągi Bethszemeszu, co w ziemi Micraim, a przybytki bóztw Micraimu spali ogniem. 
«  Księga Jeremiasza 42 Księga Jeremiasza 43 Księga Jeremiasza 44  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).