Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 26
«  Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26 Księga Ezechiela 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się jedenastego roku, pierwszego dnia miesiąca, że doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy! Ponieważ wykrzykiwał Cor nad Jerozolimą: Hejże! skruszona brama ludów, zwróciła się ku mnie, zbogacę się zburzoną! -  [3] »Przeto rzecze tak Pan, Wiekuisty: Oto Ja przeciw tobie Corze! i sprowadzę na ciebie narody liczne, jak wyprowadza morze fale swoje. [4] »I zniszczą mury Coru, i zburzą jego wieże, i zmiotę nawet ziemię z powierzchni jego, i obrócę go w nagi głaz. [5] »Rozscieliskiem dla sieci się stanie w pośrodku morza; bom Ja to zapowiedział, rzecze Pan Wiekuisty, a pójdzie on na łup narodom. [6] »Córy też jego na lądzie, mieczem pobite będą, aby poznały, żem Ja Wiekuisty. [7] »Albowiem tak rzecze Pan, Wiekuisty: Oto przywiodę przeciw Corowi Nebukadrecara, króla Babelu, od północy, króla królów, z końmi i z wozami i z jezdnymi, i z czeredą i z ludem licznym. [8] »Córy twoje na lądzie mieczem pobije, i rozłoży przeciw tobie baszty, i usypie przeciw tobie dach tarczowy. [9] »A uderzenia taranów swoich wymierzy na mury twoje, a wieże twoje zburzy żelazem swojém. [10] »Wskutek mnóztwa rumaków jego pokryje cię kurzawa ich; od zgiełku konnicy i kół i wozów zadrżą mury twoje, gdy wkroczy w bramy twe, jak się wkracza do miasta zdobytego. [11] »Kopytami rumaków swoich stratuje wszystkie ulice twoje, lud twój mieczem pobije, a kolumny twe potężne na ziemię runą. [12] »I złupią skarby twoje, i zrabują towary twoje, i zburzą mury twoje, a domy rozkoszy twojej rozwalą, a kamienie i drzewo i gruz twój w głąb morza rzucą. [13] »I uciszę zgiełk pieśni twoich, a brzęk lutni twoich rozlegać się już przestanie. [14] »I obrócę cię w głaz nagi; rozścieliskiem dla sieci zostaniesz; nie będziesz już odbudowane, bom Ja Wiekuisty to zapowiedział, rzecze Pan, Wiekuisty. [15] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty do Coru: Zaprawdę, czyż od łomotu upadku twego, gdy jęczeć będą ranni, gdy okrutnie mordować będą wpośród ciebie, nie zadrżą wybrzeża? [16] »I zstąpią ze stolic swoich wszyscy książęta pomorza, i złożą z siebie płaszcze swoje, i szaty swe wzorzyste zdejmą. Lękiem się przyodzieją, na ziemi siądą; a wzdrygając się ustawicznie, przerażeni będą z powodu ciebie. [17] »I podniosą nad tobą pieśń żałobną, i powiedzą o tobie: Jakżeś zginął, ty ludny, z pośród mórz, grodzie sławny, co to silny był na morzu, zarówno on jak mieszkańcy jego, szerzący postrach na wszystkich sąsiadów swoich! [18] »Teraz to drżą pobrzeża w dzień upadku twego, a trwożą się wyspy morza nad końcem twoim. [19] »Gdyż tak rzecze Pan Wiekuisty: Gdy uczynię cię miastem opustoszałém jako miasta już niezamieszkane, gdy wywiodę na cię toń, a pokryją cię wody wielkie, [20] »Wtedy strącę cię ku tym, co do grobu zstąpili, do ludu od wieków przebrzmiałego, i osadzę cię w krainie podziemnej, wśród ruin odwiecznych, wśród tych co do grobu zstąpili, abyś nie panował i roztaczał chwały w krainie żyjących. [21] »Nagły koniec uczynię z tobą, a nie będzie cię; i będą cię szukali, ale nie znajdą już na wieki, rzecze Pan Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 25 Księga Ezechiela 26 Księga Ezechiela 27  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).