Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 27
«  Księga Ezechiela 26 Księga Ezechiela 27 Księga Ezechiela 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Ty zaś, synu człowieczy, podniesiesz nad Corem pieśń żałobną, [3] »I powiesz do Coru: Któryś osiadł nad portami morza, który handel prowadzisz z narodami ku pobrzeżom licznym, tak rzecze Pan, Wiekuisty: Corze, tyś mniemał: jam skończonej piękności! [4] »W pośrodku mórz są burty twoje; budowniczowie twoi udoskonalili piękność twoję. [5] »Z cyprysów Szeniru pobudowali wszystkie planki twoje, cedry z Libanu wzięli, aby wznieść maszt na tobie. [6] »Z dębów Baszanu uczynili wiosła twoje; pokład twój urobili z kości słoniowej i z bukszpanu z pobrzeży kittejskich. [7] »Z bisioru wzorzystego z Micraim był żagiel twój, aby ci za flagę służył; błękit i purpura z pobrzeży Eliszy stanowiły pokrowiec twój. [8] »Mieszkańcy Cydonu i Arwadu służyli ci jako majtkowie; mistrze twoi Corze, którzy wpośród ciebie, oni sternikami twoimi. [9] »Starszyzna Gebalu i mistrze jego byli wpośród ciebie tymi, którzy naprawiali uszkodzenia twoje; wszystkie okręty morza i majtkowie ich przebywali u ciebie, aby zamienny handel twój prowadzić. [10] »Paras i Lud i Put służyli w szeregach twoich jako wojownicy twoi; tarcze i przyłbice zawieszali w pośród ciebie; oni przydawali ci blasku. [11] »Synowie Arwadu jak własne wojsko twoje czuwali na murach twych dokoła, a zapaśnicy stali na wieżach twoich; tarcze swe zawieszali na murach twych dokoła; oni udoskonalili piękność twoję. [12] »Tarszysz był nabywcą twoim, dla mnóstwa wszelakich dostatków; srebrem, żelazem, cyną i ołowiem opłacali zbyt twój. [13] »Jawan, Tubal i Meszech bywali kupcami twoimi; duszami niewolników i sprzętami miedzianymi opłacali towar twój. [14] »Ci z domu Togarmy opłacali końmi i rumakami i mułami zbyt twój. [15] »Synowie Dedana byli kramarzami twoimi, pobrzeża liczne składami, którymi rozporządzałeś; rogi słoniowe i heban oddawali ci w dani. [16] »Aram był nabywcą twoim dla mnóztwa wyrobów twoich; granatami, purpurą, wzorzystemi tkaninami, bisiorem i perłami i rubinami opłacali zbyt twój. [17] »Jehuda i ziemia israelska byli kupcami twoimi; pszenicą z Minnith i słodkiém pieczywem, i miodem i oliwą i balsamem opłacali towar twój. [18] »Damesek kupczyło z tobą mnóstwem produktów twoich, dla obfitości wszelakich dostatków, winem z Chelbonu i wełną z Cacharu. [19] »Wedan i Jawan obiegową monetą zbyt twój opłacały; żelazo kute, kassya i wonna trzcina znajdowały się śród zamiennych towarów twoich. [20] »Dedan prowadził zamienny handel z tobą czaprakami do jazdy konnej. [21] »Arab i wszyscy książęta Kedaru, oto nabywcy rozporządzalnych składów twoich; jagniętami i baranami i kozłami - tymi kupczyli z tobą. [22] »Kupcy z Szeba i z Raema oto kramarze twoi; najprzedniejszem z wszelakich wonności i rozmaitymi kamieniami drogimi i złotem opłacali towar twój. [23] »Charan i Channe i Eden, kramarze z Szeby i Aszuru i Kilmadu kupczyli z tobą. [24] »Ci to kupczyli z tobą strojnemi szatami, płaszczami błękitnymi i wzorzystymi, skrzyniami różnobarwnych tkanin, obwiniętymi i silnie skręconymi powrozami na targowisku twojém. [25] »Okręty Tarszyszu stanowiły karawany dla towarów twoich; i tak wzbogaciłeś się i wsławiłeś bardzo w pośrodku mórz. [26] »Na wody wielkie wyprowadzili cię żeglarze twoi - wicher wschodni rozbił cię wpośrodku mórz! [27] »Bogactwa twoje i zbyt twój, towary twoje, majtkowie i sternicy twoi, naprawiacze uszkodzeń twoich i kramarze twoi i wszyscy wojownicy twoi, którzy w tobie wraz z całym tłumem będącym wpośród ciebie, runą w środek morza w dzień upadku twego. [28] »Na głośny okrzyk sterników twoich zadrżą okolice przyległe. [29] »I zstąpią z okrętów swoich wszyscy dzierżący wiosła, majtkowie, wszyscy sternicy morscy; na ląd zejdą. [30] »I zawodzić będą nad tobą głosem wielkim, i narzekać gorzko, i sypać proch na głowy swoje i w popiele się tarzać. [31] »I wystrzygą sobie łysiny z powodu ciebie, a opaszą się worami i zapłaczą nad tobą w utrapieniu duszy skargą gorzką. [32] »I podniosą nad tobą w żałości swojej pieśń żałobną, i opłakiwać cię będą: "Któż dorównywał Corowi, był mu podobny wpośrodku morza". [33] »Gdy wychodził zbyt twój z mórz, nasycałeś narody liczne, mnóstwem dostatków i towarów twoich, wzbogacałeś królów ziemi. [34] »Teraz porwany zostałeś z powierzchni mórz wgłębię wody; towary twoje i cały tłum twój wpośród ciebie runęły. [35] »Wszyscy mieszkańcy pobrzeży przerażeni z powodu ciebie, i królowie ich trwogą zdjęci zasępili oblicze. [36] »Kupcy wpośród ludów sykają nad tobą; nagły koniec wziąłeś, a znikłeś na wieki! 
«  Księga Ezechiela 26 Księga Ezechiela 27 Księga Ezechiela 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).