Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 28
«  Księga Ezechiela 27 Księga Ezechiela 28 Księga Ezechiela 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy, oświadcz księciu Coru: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Ponieważ zhardziało serce twoje, a mniemałeś: "Bogiem ja, siedzibę boską zajmuję wpośrodku mórz!" - gdy wszak człowiekiem jesteś a nie Bogiem - a stawiłeś jednak zamysły swe jako zamysły Boże. [3] »Oto niby mędrszym byłeś niż Daniel, żadna tajnia nie sprawiała ci trudności! [4] »Mądrością i roztropnością twoją zdobyłeś sobie dostatki i nabrałeś złota i srebra do skarbców twoich. [5] »Wielką pomysłowością twą, handlem twoim rozmnożyłeś dostatki twoje, i zhardziało serce twe z powodu dostatków twoich: [6] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Ponieważ stawiłeś zamysły swoje jako zamysły Boże, [7] »Dla tego oto przywiodę na cię cudzoziemców, najsroższych z narodów, i dobędą oni mieczów swoich na błyszczącą mądrość twoję i poniżą blask twój. [8] »W przepaść cię strącą a zginiesz śmiercią poległych wpośrodku morza. [9] »Czyż wtedy rzeczywiście powiesz: "Bogiem Ja"! - Wobec morderców twoich, gdyś wszak człowiek a nie Bóg w mocy siepacza twojego. [10] »Śmiercią nieobrzezańców zginiesz z ręki cudzoziemców, gdyż Ja to zapowiedziałem, rzecze Pan Wiekuisty. [11] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [12] »Synu człowieczy, podniesiesz pieśń żałobną nad królem Coru, i oświadczysz mu: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Ty, który zamykasz sobą doskonałość, pełen mądrości i skończonego piękna. [13] »W Edenie, w sądzie Bożym bawiłeś; różnorodne kamienie drogie były przykryciem twojém: karniol, topaz i jaspis, chryzolit, onyks i beryl, szafir, granat i szmaragd i złoto; wykończenie wypukłości i wklęsłości na tobie w dzień narodzin twoich przygotowane zostało. [14] »Tyś kerubem był namaszczonym, opiekuńczym, a osadziłem cię na górze świętej, boskiej; tam bawiłeś, wpośród kamieni gorejących przechadzałeś się. [15] »Nieskazitelny byłeś na drogach twoich od dnia któregoś stworzony, aż znalazła się nieprawość w tobie. [16] »Wskutek wielkości handlu twojego napełniło się wnętrze twoje bezprawiem, i stałeś się grzesznym; tedy spędziłem cię z góry boskiej i usunąłem cię, kerubie opiekuńczy, z pośród kamieni gorejących. [17] »Zhardziało serce twoje wskutek piękności twojej; strwoniłeś mądrość twoję na blask twój. Na ziemię strąciłem cię, w obliczu królów postawiłem cię, aby mieli widowisko w tobie. [18] »Mnóstwem przewinień twoich, nieuczciwym handlem twoim, zniesławiłeś świątnice twoje, i tak wywiodłem ogień z łona twojego, ten cię strawił, i obróciłem cię w proch ziemi przed oczyma wszystkich, co spoglądali na cię. [19] »Wszyscy, którzy cię znali między narodami przerazili się widokiem twoim, nagły koniec wziąłeś, a znikłeś na wieki. [20] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [21] »Synu człowieczy! Zwróć oblicze swe ku Cydonowi, a prorokój przeciw niemu. [22] »I oświadcz: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Otom Ja przeciw tobie Cydonie, a wsławię się wpośród ciebie, aby poznali żem Ja Wiekuisty, gdy spełnię sądy nad nim, a uświęcę się przez niego. [23] »I zeszlę nań mór i krew na ulice jego, a legnie mnóstwo rannych wpośród niego, gdy dobyty będzie miecz przeciw niemu ze wszech stron, a poznają żem Ja Wiekuisty. [24] »I tak nie stanie więcej dla domu Israela ciernia palącego i kolca raniącego z pomiędzy wszystkich, którzy ich otaczają, którzy pomiatają nimi, a poznają, żem Ja Pan Wiekuisty. [25] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Gdy zgromadzę dom Israela z pośród narodów, między które rozproszeni zostali, wtedy uświęcę się przez nich w oczach ludów, i osiądą na ziemi swojej, którą oddałem słudze Mojemu Jakóbowi. [26] »I zamieszkają na niej bezpiecznie, i pobudują domy, i zasadzą winnice, i zamieszkają bezpiecznie podczas gdy spełnię sądy nad wszystkimi, którzy poniewierali nimi w otoczeniu ich, a poznają wtedy, żem Ja Wiekuisty, Bóg ich. 
«  Księga Ezechiela 27 Księga Ezechiela 28 Księga Ezechiela 29  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).