Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 41
«  Księga Ezechiela 40 Księga Ezechiela 41 Księga Ezechiela 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I powiódł mnie do gmachu i rozmierzył pilastry: sześć łokci szerokości z tej, i sześć łokci szerokości z przeciwległej strony wedle szerokości namiotu. [2] »A szerokość wejścia: dziesięć łokci - ściany zaś boczne wejścia: pięć łokci z tej, i pięć łokci z przeciwległej strony. I rozmierzył długość jego na czterdzieści łokci, szerokość zaś na dwadzieścia łokci. [3] »Poczem wszedł do wnętrza i rozmierzył pilastry wejścia na dwa łokcie, a samo wejście na sześć łokci, szerokość zaś wejścia na siedm łokci. [4] »I rozmierzył długość jego na dwadzieścia łokci, szerokość téż na dwadzieścia łokci w kierunku ku gmachowi. I rzekł do mnie: Oto miejsce przenajświętsze. [5] »I rozmierzył mur przybytku na sześć łokci, a szerokość skrzydła bocznego na cztery łokcie dokoła przybytku zewsząd. [6] »Komnaty zaś boczne, komnata nad komnatą, trzy razy po trzydzieści, a wnęki były w murach przybytku dla onych komnat bocznych dokoła, aby się trzymały, zaś nie trzymały się na samym murze przybytku. [7] »I rozszerzało się wokoło, im wyżej tém bardziej przy komnatach bocznych, albowiem rozprzestrzeniało się wnętrze, im wyżej tém bardziej wokoło przybytku, ponieważ rozszerzało się to wnętrze ku wierzchowi; z dolnego zaś piętra wstępowano na wyższe i środkowe. [8] »Widziałem téż przy przybytku wywyższenie zewsząd dokoła: fundamenty komnat bocznych pręt pełny; na sześć łokci sięgały aż do krawędzi. [9] »Grubość téż muru, jaką miały komnaty boczne na zewnątrz wynosiła pięć łokci, co zaś wolném zostało między komnatami bocznemi przybytku, [10] »A hallami, miało dwadzieścia łokci szerokości wokoło przybytku zewsząd. [11] »Drzwi zaś komnat bocznych wychodziły na plac wolny: jedne drzwi w kierunku ku północy, a drugie drzwi ku południowi, szerokość zaś placu wolnego wynosiła pięć łokci wokoło. [12] »Budynek zaś, który przed odgrodzonym dziedzińcem w kącie ku wschodowi się znajdował, miał siedmdziesiąt łokci szerokości, mur też tego budynku pięć łokci szerokości dokoła, a długość jego dziewięćdziesiąt łokci. [13] »I rozmierzył przybytek na sto łokci długości, odgrodzony téż dziedziniec wraz z budynkiem i jego ścianami na sto łokci. [14] »Szerokość zaś frontu przybytku i odgrodzonego dziedzińca ku wschodowi: sto łokci. [15] »I rozmierzył długość budynku przy odgrodzonym dziedzińcu, który po tylnej jego stronie się znajdował i galerje jego z tej i z przeciwległej strony na sto łokci. Co się zaś tyczy gmachu, nawy wewnętrznej, i halli zewnętrznej, [16] »To były przededrzwia, i okna okratowane, i galerje wokoło trzech tych miejsc ku przededrzwiu z wygładzonego drzewa dokoła; od podłogi téż aż do okien i okna same były taflowane, [17] »Z góry aż powyżej drzwi, i aż do nawy wewnętrznej, i na zewnątrz, i na całej ścianie zewsząd wokoło, zarówno we wnętrzu jak na zewnątrz były taflowania. [18] »Poczynione téż były cheruby i palmy, - po palmie między cherubem a cherubem, dwa zaś oblicza miał każdy cherub. [19] »Mianowicie oblicze ludzkie ku palmie z tej, i oblicze lwie ku palmie z przeciwległej strony. Tak poczyniono w całym przybytku wokoło zewsząd. [20] »Od podłogi aż powyżej drzwi były cheruby i palmy poczynione na ścianie gmachu. [21] »Gmach miał odrzwia z czworograniastego drzewa, przed świątynią zaś było coś jako wejrzenie [22] »Ołtarza z drzewa, na trzy łokcie wysokości i na dwa łokcie długości, a były krawędzie i podstawa i ściany jego z drzewa. I rzekł do mnie: Oto stół, który przed Wiekuistym. [23] »Podwójne zaś drzwi miał gmach i świątynia. [24] »Podwójne też drzwi miał każdy podwój, po dwa obracające się skrzydła - dwa podwój jeden, dwa téż skrzydła drugi. [25] »I poczynione były na nich, na drzwiach gmachu, cheruby i palmy, jako poczynione były na ścianach, gzems téż nadprożny z drzewa przed przysionkiem z zewnątrz. [26] »I okna okratowane i palmy po jednej i po przeciwległej stronie na bocznych ścianach przysionka, i na komnatach bocznych przybytku i gzemsach nadprożnych. 
«  Księga Ezechiela 40 Księga Ezechiela 41 Księga Ezechiela 42  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).