Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 42
«  Księga Ezechiela 41 Księga Ezechiela 42 Księga Ezechiela 43  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wyprowadził mnie na dworzec zewnętrzny, na drogę w kierunku ku północy, i przywiódł mnie do halli, która naprzeciw dziedzińca odgrodzonego, i zarazem naprzeciw budowli ku północy -  [2] »Przed front wydłużony na one sto łokci przy wejściu ku północy a którego szerokość wynosiła pięćdziesiąt łokci -  [3] »Naprzeciw dwudziestu łokci należących do dworca wewnętrznego i naprzeciw posadzki kamiennej należącej do dworca zewnętrznego znajdowała się galerya obok galeryi na trzech piętrach. [4] »Przed hallami zaś prowadziło przejście na dziesięć łokci szerokie ku wewnętrznemu (dworcowi) a na łokieć długie, drzwi zaś ich prowadziły ku północy. [5] »Halle jednak wyższe były skrócone, ponieważ galerye zabierały z przestrzeni ich w porównaniu z dolnemi i środkowemi w budynku. [6] »Albowiem trzypiętrowe były, a nie miały kolumn jak kolumny dworców, przeto zwężone były przez dolne i środkowe począwszy od ziemi. [7] »Mur zaś zewnętrzny równoległy hallom wzdłuż dworca zewnętrznego miał po przedniej stronie hall pięćdziesiąt łokci długości. [8] »Gdyż długość hall, ku dworcowi zewnętrznemu położonych, wynosiła pięćdziesiąt łokci, wszakże naprzeciw gmachu były to sto łokci. [9] »Ale poniżej onych hall było wejście ze strony wschodniej, gdy przybywano do nich z dworca zewnętrznego. [10] »Po szerokości téż muru dworca ku południowi, naprzeciw dziedzińca odgrodzonego i naprzeciw budowli były również halle. [11] »A prowadziła droga przed niemi jako u hall położonych ku północy, równej długości, i równej szerokości, i równych wyjść, i równych urządzeń. I jako drzwi ich, [12] »Były też drzwi hall położonych ku południowi - drzwi na początku drogi, mianowicie drogi przed murem odpowiednim w kierunku ku wschodowi, gdy przybywano do nich. [13] »I rzekł do mnie: Halle ku północy i halle ku południowi, położone po przedniej stronie dziedzińca odgrodzonego, są to halle święte, gdzie spożywać mają kapłani przystępujący do Wiekuistego przenajświętsze, tam téż składać im przenajświętsze, i ofiary śniedne i zagrzeszne i pokutne, gdyż miejsce to święte. [14] »Gdy wnijdą, kapłani, nie wolno im wychodzić z świątyni do dworca zewnętrznego, lecz tam składać mają szaty swoje, w których służbę pełnią, gdyż święte są, a niechaj włożą szaty inne, aby zbliżyć się do miejsca dla ludu przeznaczonego. [15] »A gdy ukończył pomiary przybytku wewnętrznego, wywiódł mnie drogą bramy, zwróconej ku wschodowi, i rozmierzył obszar zewsząd wokoło. [16] »Rozmierzył stronę wschodnią prętem mierniczym: pięćset (łokci) - prętami, prętem mierniczym wokoło. [17] »Rozmierzył stronę północną: pięćset, - prętami, prętem mierniczym wokoło. [18] »Stronę południową rozmierzył: pięćset, - prętami, prętem mierniczym. [19] »Zwrócił się ku stronie zachodniej i rozmierzył pięćset - prętami, prętem mierniczym. [20] »Z czterech stron rozmierzył go, a otaczał go mur zewsząd wokoło na pięćset łokci długi i na pięćset łokci szeroki, aby oddzielić święte od powszedniego. 
«  Księga Ezechiela 41 Księga Ezechiela 42 Księga Ezechiela 43  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).