Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 48
«  Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48 Księga Ozeasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oto imiona pokoleń: Na skraju północnym po stronie Hetlonu, w kierunku ku Hamath aż do Chacar-Enon nad granicą Damaszku, ku północy, przy Hamath - tak, aby mu przypadła strona wschodnia i zachodnia: Dan - dział jeden. [2] »A przy dziedzinie Dana od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Aszer - dział jeden. [3] »A przy dziedzinie Aszera od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Naftali - dział jeden. [4] »A przy dziedzinie Naftali od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Menasze - dział jeden. [5] »A przy dziedzinie Menaszy od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Efraim - dział jeden. [6] »A przy dziedzinie Efraima od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Reuben - dział jeden. [7] »A przy dziedzinie Reubena od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Jehuda - dział jeden. [8] »A przy dziedzinie Jehudy od strony wschodniej ku stronie zachodniej będzie ona dań, którą oddzielić macie na dwadzieścia pięć tysięcy łokci wszerz, a wzdłuż jako każdy z innych działów od strony wschodniej aż do strony zachodniej; i stanie świątynia wpośrodku niego. [9] »Dań, którą oddzielicie Wiekuistemu zajmie wzdłuż łokci dwadzieścia i pięć tysięcy a wszerz "dwadzieścia" tysięcy. [10] »Następującym zaś dostanie się ta dań święta: kapłanom, ku północy dwadzieścia i pięć tysięcy, a na zachód wszerz dziesięć tysięcy, a na wschód wszerz dziesięć tysięcy, a na południe wzdłuż dwadzieścia i pięć tysięcy łokci, będzie zaś świątynia Wiekuistego wpośrodku tego; [11] »Każdemu z kapłanów poświęconych, synom Cadoka, którzy przestrzegali obrzędów Moich, którzy nie odstąpili w czasie odstępstwa synów Israela jako odstąpili lewici. [12] »I tak będzie im to rodzajem dani z oddzielonej dani ziemi jako przenajświętsze, przy dziedzinie lewitów. [13] »Lewitom zaś otrzymać równolegle do dziedziny kapłanów dwadzieścia i pięć tysięcy łokci wzdłuż i dwadzieścia tysięcy wszerz. Cała długość będzie na dwadzieścia pięć tysięcy a szerokość dwadzieścia tysięcy. [14] »A nie wolno im nic z tego sprzedawać ani zamieniać, ani ma przechodzić na własność innych to najprzedniejsze z ziemi, gdyż poświęcone Wiekuistemu to jest. [15] »Pięć tysięcy zaś pozostałe z szerokości na dwadzieścia i pięć tysięcy (łokci długości) pospolity to grunt dla miasta jako miejsce zamieszkania i plac przedmiejski; miasto jednak stanie w pośrodku. [16] »A takie będą pomiary jego: ze strony północnej cztery tysiące i pięćset, a ze strony południowej cztery tysiące i pięćset, a ze strony wschodniej cztery tysiące i pięćset, a ze strony zachodniej cztery tysiące i pięćset. [17] »I będzie plac wolny przedmiejski wokoło miasta: ku północy na dwieście pięćdziesiąt, i ku południowi na dwieście pięćdziesiąt, i ku wschodowi na dwieście pięćdziesiąt, i ku zachodowi na dwieście pięćdziesiąt. [18] »Pozostałe zaś z długości wzdłuż dani poświęconej, dziesięć tysięcy ku wschodowi, i dziesięć tysięcy ku zachodowi - co zatem do dani uświęconej przylega, plon tego służyć będzie na utrzymanie dla rolników miejskich. [19] »Kto zaś rolnikiem jest w mieście, ma to uprawiać - ze wszystkich pokoleń israelskich. [20] »Cała zatem dań wynosi dwadzieścia pięć tysięcy na dwadzieścia pięć tysięcy: czworobok odłączycie na dań poświęconą razem z posiadłością miasta. [21] »Pozostałe zaś należy do księcia po obu stronach dani poświęconej i posiadłości miejskiej, wzdłuż owych dwudziestu i pięciu tysięcy dani aż do granicy wschodniej, a ku zachodowi wzdłuż dwudziestu i pięciu tysięcy aż do granicy zachodniej, równolegle do udziałów (pokoleń) należy to do księcia; i tak będzie dań poświęcona wraz z świętym przybytkiem w pośrodku ich. [22] »Zarówno posiadłość lewitów, jak i posiadłość miasta ma wpośrodku własności księcia się znajdować; między dziedziną Judy a dziedziną Binjamina należeć to ma do księcia. [23] »A pozostałe pokolenia: od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Binjamin - dział jeden. [24] »A przy dziedzinie Binjamina, od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Szymeon - dział jeden. [25] »A przy dziedzinie Szymeona, od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Isachar - dział jeden. [26] »A przy dziedzinie Isachara, od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Zebulun - dział jeden. [27] »A przy dziedzinie Zebuluna od strony wschodniej ku stronie zachodniej: Gad - dział jeden. [28] »A przy dziedzinie Gada ku stronie południowej, na prawo, pójdzie granica od Thamaru aż do wód Meribat-Kadesz, następnie aż do potoku wpadającego do morza wielkiego. [29] »Oto ziemia, którą rozdzielicie jako dziedziczną posiadłość między pokolenia Israela, a te są działy ich, rzecze Pan, Wiekuisty. [30] »Takie zaś są zewnętrzne strony miasta: Po stronie północnej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości. [31] »A bramy - podług imion pokoleń israelskich - trzy bramy ku północy: brama Reubena, jedna; brama Jehudy, jedna; brama Lewiego, jedna. [32] »A po stronie ku wschodowi cztery tysiące pięćset łokci i trzy bramy: mianowicie brama Josefa, jedna; brama Binjamina, jedna; brama Dana, jedna. [33] »A po stronie ku południowi cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości i trzy bramy: brama Szymeona, jedna; brama Isachara, jedna; brama Zebuluna, jedna. [34] »Po stronie ku zachodowi cztery tysiące pięćset łokci i trzy bramy: brama Gada, jedna; brama Aszera, jedna; brama Naftalego, jedna. [35] »Wokoło ośmnaście tysięcy łokci - miano zaś miasta od onego dnia: Wiekuisty tam! 
«  Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48 Księga Ozeasza 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).