Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 14
«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(14:2) Wróć Israelu do Boga twojego, boś upadł przez winy twoje! [2] »(14:3) Zabierzcie ze sobą słowa (skruchy) i nawróćcie się do Wiekuistego; mówcie do Niego: wszelką winę odpuść, a przyjm poprawę naszę, chcemy spłacić za cielca ustami naszemi. [3] »(14:4) Aszur nie będzie już pomocą naszą, na rumakach (jego) jeździć nie chcemy, ani nazywać nadal Bogiem naszym dzieło rąk naszych, gdyż u Ciebie tylko znajdzie zmiłowanie osierocony. [4] »(14:5) Wtedy uleczę ich z przekory ich, umiłuję ich łaskawie, bo odwróci się gniew Mój od nich. [5] »(14:6) Będę jako rosa dla Israela, zakwitnie jako lilia, a zapuści korzenie jako Liban. [6] »(14:7) Rozwiną się odrośle jego, a będzie jako oliwnik blask jego, a woń jego jako Libanu. [7] »(14:8) Wrócą, którzy niegdyś mieszkali pod cieniem jego, ożyją jako zboże, a zakwitną jako winograd i sława jego jako wina Libanu. [8] »(14:9) Efraim powie: Cóż mi odtąd po bałwanach? Ja jeden wysłucham i wejrzę nań, Ja ci będę jako cyprys zielony, odemnie owoc twój się znajdzie. [9] »(14:10) Kto mądry zrozumie to, kto roztropny pozna, że proste są drogi Wiekuistego; sprawiedliwi kroczą niemi, a tylko odstępcy upadają na nich. 
«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Joela 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).