Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 7
«  Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ile razy leczyłem Israela okazały się dopiero winy Efraima i niecności Szomronu, bo kłamstwo krzewią a jako złodzieje się włamują a jako bandy rozbójnicze na dworze krążą. [2] »A nie pomyślą w sercu swojem, że o całej niecności ich pamiętam. Oto teraz otoczyły ich postępki ich: stanęły przed obliczem Mojem. [3] »Niecnością swoją uweselają króla, a obłudą swą panów. [4] »Wszystko to lubieżnicy, podobni do pieca rozżarzonego przez piekarza - przestaje on tylko niecić, póki zaczynione ciasto nie skisło. [5] »W dzień króla naszego szaleją ci panowie od żaru wina; on zaś wyciąga rękę do szyderców. [6] »Bo upodobnili do pieca serce swe w swej chytrości, przez całą noc śpi jeszcze ich piekarz, zrana gore niby ogień płonący. [7] »Wszyscy oni rozgrzani jako piec, a pożerają sędziów swoich. Wszyscy królowie ich padli, a nie odezwał się żaden z nich do Mnie. [8] »Efraim, między ludami będzie on zaczyniony; Efraim stał się jako podpłomyk nieprzewracany. [9] »Pożerali cudzoziemcy siłę jego, a on nie zmiarkował; już siwizna go posiała, a on nie zmiarkował. [10] »A chociaż świadczyła hardość Israela przeciw niemu, to jednak nie nawrócili się do Wiekuistego, Boga swego, i nie szukali Go. [11] »A zachowywał się Efraim jako gołębica zwiedziona, bezrozumna: Micraim przyzywali, do Aszuru szli. [12] »Ponieważ chodzą tam, rozłożę sieć Moją nad nimi, jak ptactwo nieba ich potargnę, skarcę ich, jak to zapowiedziano zborowi ich. [13] »Biada im, że się rozpierzchli odemnie! Pogrom na nich, że odstąpili odemnie! Nawet gdy wyzwolić ich chciałem głosili o Mnie kłamstwa. [14] »A nie wołali z serca swego do Mnie, lecz wyli na łożnicach swoich; dla pszenicy i moszczu kaleczyli się, odstępowali odemnie. [15] »A jednak Jam ćwiczył, krzepił ich ramiona; ale złe zamysły knuli przeciw Mnie. [16] »Zwracają się, ale nie ku górze; są jako łuk zawodny! Legną od miecza książęta ich dla zażartych swych mów. To pośmiewisko z nich na ziemi Micraim! 
«  Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).