Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Micheasza » Rozdział 3
«  Księga Micheasza 2 Księga Micheasza 3 Księga Micheasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ja wszakże powiadam: Słuchajcie, naczelnicy Jakóba i przywódzcy domu Israela! Czyż nie waszą rzeczą rozumieć prawo? [2] »Oni jednak nienawidzą dobrego, a miłują zło; zdzierają im skórę z ciała, a ciało z kości ich. [3] »Żywią się ciałem ludu Mojego; ściągają z nich skórę, a łamią im kości, i rąbią ich (jako pieczeń) w garnku, a jako mięso w kotle. [4] »Kiedyś wołać będę do Wiekuistego, ale nie wysłucha ich, i skryje oblicze Swoje od nich onego czasu, stosownie do niecnych ich postępków. [5] »Tak rzecze Wiekuisty o prorokach, którzy lud Mój na bezdroża zawiedli, którzy gdy zęby ich co gryźć mają, wołają pokój! ale przeciw temu, który im nic do gęby nie wkłada walkę głoszą. [6] »Przeto przyjdzie na was noc bez widzenia, a ciemność bez wieszczby; i zajdzie dla tych proroków słońce, a zaćmi się im dzień. [7] »Wtedy zhańbieni będą jasnowidze, a wieszczkowie się zapłonią; i zakryją brodę wszyscy, gdyż odpowiedzi Bożej nie będzie. [8] »Alem ja wyposażony siłą, duchem Wiekuistego, i prawem i mocą, abym zwiastował Jakóbowi odstępstwo jego, a Israelowi grzech jego. [9] »Słuchajcie też tego, naczelnicy domu Jakóba, i wy przywódzcy domu Israela, którzy pomiatacie prawem, wszystko co proste skrzywiając. [10] »Budują Cyon krwią, a Jerozolimę krzywdą! [11] »Naczelnicy jej za datek sądzą, a kapłani jej za zapłatę uczą, a prorocy jej za pieniądze wróżą; a przytem polegają na Wiekuistym, myśląc: Wszak Wiekuisty w pośród nas, nie doścignie nas zło. [12] »Przeto będzie Cyon gwoli wam jako pole poorany, i obróci się Jerozolima w rumowiska, a wzgórze przybytku w wyżynę lesistą. 
«  Księga Micheasza 2 Księga Micheasza 3 Księga Micheasza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).