Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Aggeusza » Rozdział 1
«  Księga Sofoniasza 3 Księga Aggeusza 1 Księga Aggeusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Roku wtórego Darjawesza, króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, doszło słowo Wiekuistego przez Haggaja proroka, Zerubabela, syna Szaltiela namiestnika Judy i Jehoszuę, syna Jehocadaka, arcykapłana, jak następuje: [2] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, głosząc: Lud ten powiada: Jeszcze nie nadszedł czas stawienia się, czas dla przybytku Wiekuistego, aby zbudowanym został! [3] »Przeto doszło słowo Wiekuistego przez Haggaja, głosząc: [4] »Czyż to właściwy czas dla was samych, abyście mieszkali w waszych domach taflowanych, gdy przybytek ten zburzony? [5] »Teraz tedy rzecze tak Wiekuisty zastępów: Zwróćcie też uwagę waszą na koleje wasze! [6] »Wysiewacie dużo, ale zbiór jest mały; jadacie, ale nie do syta, pijecie, ale do upojenia nie starczy, ubieracie się, ale nie żeby który się ogrzał, kto zaś zarabia, zarabia dla trzosu dziurawego. [7] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Zwróćcie uwagę na koleje wasze! [8] »Wstąpcie w góry i zwieźcie drzewo i wznieście przybytek, abym upodobał go Sobie a był sławiony, rzecze Wiekuisty. [9] »Spodziewaliście się dużo, a oto dostawało się wam mało, a coście wnieśli do domu Ja je rozwiałem. A to czemu? rzecze Wiekuisty zastępów. Dla domu Mojego, który opustoszony, podczas gdy każdy z was około własnego domu swego zabiegi czyni. [10] »Przeto powstrzymuje nad wami niebo rosę, a powstrzymuje też i ziemia plon swój. [11] »I przyzwałem posuchę na tę ziemię, i na te góry, i na zboże i na moszcz i na oliwę i na każdy urodzaj ziemi, i na ludzi i na bydło i na każdą pracę rąk. [12] »Tedy usłuchał Zerubabel, syn Szaltiela i Jehoszua, syn Jehocadaka, kapłan najwyższy i cały ostatek ludu głosu Wiekuistego, Boga swego, i słów Haggaja, proroka, ponieważ go posłał Wiekuisty Bóg ich, gdyż obawiał się lud oblicza Wiekuistego. [13] »I rzekł Haggaj, poseł Wiekuistego, w poselstwie Wiekuistego do ludu, w tych słowach: Ja z wami, rzecze Wiekuisty: [14] »I wzbudził Wiekuisty ducha Zerubabela, syna Szaltiela, namiestnika judzkiego, i ducha Jehoszui, syna Jehocadaka, kapłana najwyższego, i ducha całego ostatka ludu, że przystąpili, by wykonać roboty około przybytku Wiekuistego zastępów, Boga swojego. [15] »Dnia dwudziestego czwartego, miesiąca szóstego, roku wtórego, Darjawesza króla. 
«  Księga Sofoniasza 3 Księga Aggeusza 1 Księga Aggeusza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).