Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 8
«  Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem doszło (mnie) słowo Wiekuistego zastępów, głosząc: [2] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Zazdrosny jestem o Cyon zazdrością wielką, a wspłonąłem dlań rzewniwością silną. [3] »Tak rzecze Wiekuisty: Wracam do Cyonu a zamieszkam w Jerozolimie; Jerozolima miastem wiernem nazwaną będzie, a góra Wiekuistego zastępów górą świętą. [4] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Jeszcze zasiądą starce i staruszki na ulicach Jerozolimy, każdy z laską w ręku dla podeszłego wieku. [5] »I pełne będą ulice chłopców i dziewcząt, bawiących się po ulicach jej. [6] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Choćby wydawało się to za owych dni szczątkom ludu tego dziwnem, czyżby i Mnie to dziwnem wydawać się miało, rzecze Wiekuisty zastępów. [7] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Oto wybawię lud Mój z ziemi wschodu i z ziemi zachodu słońca. [8] »I sprowadzę ich, aby zamieszkali wpośród Jerozolimy, a byli Mi ludem, a Ja im był Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości. [9] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Pokrzepiajcie ręce wasze, wy, którzyście usłyszeli w dniach obecnych słowa te z ust proroków, teraz gdy założony został dom Wiekuistego a ma być przybytek odbudowanym. [10] »Albowiem przed owym czasem nie było wynagrodzenia dla (pracy) człowieka ani plonu dla bydła; kto wychodził albo wchodził nie był bezpiecznym z powodu wroga, a napędzałem wszystkich ludzi, jednego przeciw drugiemu. [11] »Obecnie wszakże - nie jak za dni poprzednich stanąłem wobec szczątku ludu tego, rzecze Wiekuisty zastępów. [12] »Albowiem wysiew jest pewnym. Winograd przynosi owoc, a ziemia wydaje plon swój; niebo darzy swoją rosą, a pozwalam szczątkowi ludu tego wszystko to posiąść. [13] »I jako byliście przekleństwem między narodami, wy z domu Judy i z domu Israela, tak wspomogę was, abyście się stali błogosławieństwem. Nie obawiajcie się, niechaj się krzepią ręce wasze! [14] »Gdyż tak rzecze Wiekuisty zastępów: Jakom postanowił źle wam uczynić, gdy rozjątrzyli Mnie ojcowie wasi, rzecze Wiekuisty zastępów, a nie rozmyśliłem się, [15] »Tak postanowiłem znowu w dniach obecnych dobrze świadczyć Jerozolimie i domowi Judy. Nie obawiajcie się! [16] »Oto rzeczy, które spełniać macie: Mówcie wprawdzie jeden z drugim! Prawdziwym a uczciwym sądem rozsądzajcie w bramach waszych! [17] »Nie knujcie nic złego przeciw bliźnim w sercu waszem, a w krzywoprzysięztwie nie miejcie upodobania! Bo wszystkiego tego nienawidzę, rzecze Wiekuisty. [18] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [19] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Post czwartego i post piątego i post siódmego i post dziesiątego miesiąca obróci się dla domu Judy w rozkosz i wesele i w święta radosne; ale prawdę i pokój miłujcie! [20] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Jeszcze przybędą ludy i mieszkańcy miast licznych, [21] »A zwrócą się mieszkańcy jednego do drugiego i powiedzą: Wyruszmy a idźmy, by ubłagać Wiekuistego i by szukać Wiekuistego zastępów. I ja pójść pragnę! [22] »I tak przyjdą narody liczne i ludy potężne, by szukać Wiekuistego zastępów w Jerozolimie, i by ubłagać oblicze Wiekuistego. [23] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów: W one dni to będzie, że uchwyci się dziesięciu mężów z każdego języka narodów, - tak, uchwycą się kraju sukni jednego Judejczyka i powiedzą: pójdziem z wami, bośmy słyszeli, że jest Bóg u was! 
«  Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).