Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 9
«  Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9 Księga Zachariasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrocznia. Słowo Wiekuistego przeciw ziemi Chadrach, a w Damaszku spadnie ono - albowiem oko Wiekuistego spogląda na ludzi i na wszystkie pokolenia Israela! [2] »I przeciw Chamath, które graniczy z nim, i przeciw Corowi i Cydonowi; były wszak tak nadmiernie mądre! [3] »Zbudował sobie Cor wał wokoło, nagromadził srebra niby prochu a złota niby błota po ulicach. [4] »Oto Pan go wydziedziczy i strąci w morze potęgę jego, on sam zaś w ogniu spłonie. [5] »Zobaczy to Aszkalon i zatrwoży się, Aza - a zadrży silnie, i Ekron - bo zawiodła nadzieja jego. Zniknie król z Azy a Aszkalon nie będzie zaludnione. [6] »I zamieszkają mieszańce w Aszdodzie, i złamią dumę Pelisztów. [7] »I wydrę im krew ich z ust, a obmierzłości z pośród zębów ich. A wtedy pozostaną i oni dla Boga naszego, a będą jako książęta w Judzie, a mieszkańcy Ekronu jako Jebusyci. [8] »I położę się przy domu Moim jako straż przeciw każdemu, który przychodzi i odchodzi. Nie napadnie już nań ciemięzca, bo patrzą teraz oczy Moje. [9] »Raduj się głośno, córo Cyonu! Wykrzykuj, córo Jerozolimy! Oto król twój przyjdzie do ciebie - sprawiedliwy a zwycięzki on; skromny, na oślęciu przyjedzie, na młodym źrebcu oślim. [10] »Wtedy wytracę wozy z Efraima i rumaki z Jerozolimy, a skruszony będzie łuk wojenny; ogłosi on pokój narodom. Władza jego sięgnie od morza do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi. [11] »A co do ciebie - dla krwi przymierza twojego wyzwolę więźniów twoich z jamy, w której niemasz wody. [12] »Wróćcie do twierdzy więźniowie nadziei! Już dzień dzisiejszy zwiastuje: podwójną nagrodę spłacę tobie. [13] »Bo napiąłem Sobie Judę jako łuk, napełniłem (strzałami) Efraima, i rozbudzę synów twoich Cyonie przeciw synom twoim Jawanie! i przeistoczę cię w miecz bohatera. [14] »Wiekuisty nad nimi się ukaże, a jako błyskawica wyleci strzała Jego; Pan Wiekuisty w trąbę uderzy i kroczyć będzie z wichrami południa. [15] »Wiekuisty zastępów osłoni ich, że pochłoną i pokonają kamienie procowe, i będą pili szumiąc jakby od wina, i napełnią się jako czasze ofiarne, jako węgły ofiarnicy. [16] »I wspomoże im Wiekuisty, Bóg ich, dnia onego jako trzodzie swego ludu: bo kamienie w koronie to są, błyszczące na ziemi Jego. [17] »Bo jakże wspaniałym i jak pięknym będzie! Zboże wyhoduje młodzieńców, a moszcz dziewice. 
«  Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9 Księga Zachariasza 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).