Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł: [2] »"Każdy przy chorągwi swojej, przy znakach domów swych rodowych, niechaj staną obozem synowie Israela; opodal, naokoło przybytku zboru niechaj staną obozem. [3] »A rozłoży się obozem: na przedzie ku wschodowi chorągiew obozu Jehudy, podług zastępów swych: wodzem zaś synów Jehudy - Nachszon, syn Amminadaba. [4] »A zastęp jego i spisowych w nim - siedmdziesiąt cztery tysiące sześćset. [5] »A rozłoży się obozem przy nim pokolenie Isachara; wodzem zaś synów Isachara - Nethaneel, syn Cuara. [6] »A zastęp jego i spisowych w nim pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta. [7] »Następnie pokolenie Zebuluna; wodzem zaś synów Zebuluna - Eliab, syn Chelona. [8] »A zastęp jego i spisowych w nim - pięćdziesiąt siedm tysięcy czterysta. [9] »Wszystkich spisowych z obozu Jehudy: sto ośmdziesiąt sześć tysięcy czterysta według zastępów ich; - ci pierwsi wyruszą. [10] »Chorągiew obozu Reubena - ku południowi, według zastępów swych, wodzem zaś synów Reubena - Elicur, syn Szedeura. [11] »A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści sześć tysięcy pięćset. [12] »A rozłoży się obozem przy nim pokolenie Szymeona; wodzem zaś synów Szymeona - Szelumiel, syn Curyszaddaja. [13] »A zastęp jego i spisowych w nim pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta. [14] »A następnie pokolenie Gada; wodzem zaś synów Gada - Eljasaf, syn Reuela. [15] »A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt. [16] »Wszystkich spisowych z obozu Reubena: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt według zastępów ich; - a ci w rzędzie wtórym wyruszą. [17] »Następnie wyruszy z przybytkiem zboru obóz Lewitów w pośrodku tych obozów; jakim porządkiem spoczywać będą, takim i wyruszą, każdy w szyku swoim, przy chorągwiach swoich. [18] »Chorągiew obozu Efraima według zastępów swych - ku zachodowi; wodzem zaś synów Efraima - Eliszama, syn Amihuda. [19] »A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści tysięcy pięćset. [20] »A przy nim pokolenie Menaszy; wodzem zaś synów Menaszy - Gamliel, syn Pedacura. [21] »A zastęp jego i spisowych w nim: trzydzieści dwa tysiące dwieście. [22] »A następnie pokolenie Binjamina; wodzem zaś synów Binjamina - Abidan, syn Gideoni. [23] »A zastęp jego i spisowych w nim: trzydzieści pięć tysięcy czterysta. [24] »Wszystkich spisowych z obozu Efraima: sto ośm tysięcy sto, według zastępów ich; - a ci w trzecim rzędzie wyruszą. [25] »Chorągiew obozu Dana - ku północy, według zastępów swych; wodzem zaś synów Dana - Achiezer, syn Ammiszadaja. [26] »A zastęp jego i spisowych w nim: sześćdziesiąt dwa tysiące siedmset. [27] »A rozłoży się obozem przy nim pokolenie Aszera; wodzem zaś synów Aszera - Pagiel, syn Ochrana. [28] »A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści jeden tysięcy pięćset. [29] »A następnie pokolenie Naftali; wodzem zaś synów Naftali - Achira, syn Enana. [30] »A zastęp jego i spisowych w nim: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta. [31] »Wszystkich spisowych z obozu Dana: sto pięćdziesiąt siedm tysięcy sześćset; - a ci na ostatku wyruszą, przy chorągwiach swoich". [32] »Oto spisowi synów Israela według domów ich rodowych: wszystkich spisowych w obozach według zastępów ich - sześćkroć trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt. [33] »Lewici zaś nie stawili się do przeglądu między synami Israela, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi. [34] »I uczynili tak synowie Israela; jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak rozłożyli się obozem przy chorągwiach swoich, i tak téż wyruszali, każdy według rodzin swoich, przy domu swym rodowym. 
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).