Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Bileam do Balaka: "Zbuduj mi tu siedm ofiarnic, a przygotuj mi tu siedm cielców i siedm baranów." [2] »I uczynił Balak, jako powiedział Bileam; i złożyli Balak i Bileam po cielcu i po baranie na każdej ofiarnicy. [3] »I rzekł Bileam do Balaka: "Postój przy całopaleniu twojém, a ja pójdę; może zjawi się Wiekuisty na spotkanie moje, a cokolwiekby mi rozkazał oznajmię ci." I wszedł na górę. [4] »I zjawił się Bóg na spotkanie Bileama, i rzekł on do Niego: "Siedm ofiarnic przygotowałem i złożyłem po cielcu i baranie na każdej ofiarnicy!" [5] »I włożył Wiekuisty słowo w usta Bileama, i rzekł: "Wrócisz do Balaka, a powiesz tak." -  [6] »I powrócił do niego, a oto, stał on przy całopaleniu swojém, - on i wszyscy książęta Moabu. [7] »I wygłosił on przypowieść swoję, i rzekł: Z Aramu sprowadza mnie Balak, król Moabu, z wysokich gór Wschodu: "O przyjdź, przeklinaj mi Jakóba, o przyjdź, złorzecz Israelowi!" [8] »Czemże mi przeklinać? Wszak nie przeklął Pan! czemże mi złorzeczyć! Wszak nie złorzeczył Wiekuisty! [9] »Oto ze szczytu skał widzę go, a z pagórków spoglądam nań: Oto lud, który oddzielnie mieszka, a między narody się nie zalicza! [10] »Któż zliczył proch Jakóba, a porachował leże Israela? Oby zmarła dusza moja śmiercią sprawiedliwych, a był koniec mój do nich podobnym! [11] »I rzekł Balak do Bileama: "Cóżeś mi uczynił? Na przeklinanie wrogów moich przyzwałem cię, a ty, - oto błogosławieństwem błogosławisz!" [12] »On wszakże głośno odparł, i rzekł: "Czyż nie muszę to, co włożył Wiekuisty w usta moje ściśle powtórzyć?" [13] »I rzekł doń Balak: "Pójdźże ze mną na miejsce inne, z którego go zobaczysz, - tylko część jego ujrzysz, a całego nie zobaczysz, - i przeklnij mi go ztamtąd!" [14] »I zaprowadził go na pole Strażników, na szczyt Pisgi, i zbudował siedm ofiarnic, i złożył po cielcu i po baranie na każdej ofiarnicy. [15] »I rzekł do Balaka: "Postój tu przy całopaleniu twojém, a ja pójdę na spotkanie tam!" [16] »I zjawił się Wiekuisty na spotkanie Bileama, i złożył słowo w usta jego, i rzekł: "Wrócisz do Balaka, a powiesz tak!" [17] »I przyszedł do niego, a oto, stał on przy całopaleniu swojém, a książęta Moabu z nim. I rzekł doń Balak: "Cóż powiedział Wiekuisty?" [18] »I wygłosił przypowieść swoję i rzekł: "Wstań, Balaku, a słuchaj; uważaj na mnie, synu Cyppora! [19] »Nie śmiertelnym Bóg, aby kłamał, ani synem człowieczym, aby żałował! Czyżby On powiedział, a nie uczynił, wyrzekł, a nie spełnił? [20] »Oto błogosławieństwo mi poruczone: pobłogosławił On, a nie mnie to cofnąć! [21] »Nie widział On fałszu w Jakóbie, nie spostrzegł obłudy w Israelu; Wiekuisty, Bóg jego przy nim, a królewski odgłos surmy wpośród niego. [22] »Pan wywiódł ich z Micraim - niby siła bawołu On u niego! [23] »Albowiem niema wieszczby w Jakóbie, ani wróżbiarstwa w Israelu. Już teraz powiedzieć można Jakóbowi i Israelowi co Bóg uczyni. [24] »Oto naród, jako lwica powstaje, i jako lew się podnosi; nie położy się, aż pożre zdobycz, a krew poległych wypije!" [25] »I rzekł Balak do Bileama: "Raczej byś go przekleństwem nie przeklinał, ani błogosławieństwem błogosławił!" [26] »Ale Bileam odparł, i rzekł do Balaka: "Alboż nie uprzedziłem cię, mówiąc: wszystko co rozkaże Wiekuisty, to uczynię!" [27] »I rzekł Balak do Bileama: "Pójdźże, zabiorę cię na miejsce inne: - może spodoba się ono Bogu, a przeklniesz mi go ztamtąd!" [28] »I zabrał Balak Bileama na szczyt Peoru, który widnieje na równinie pustyni. [29] »I rzekł Bileam do Balaka: "Zbuduj mi tu siedm ofiarnic, a przygotuj mi tu siedm cielców i siedm baranów!" [30] »I uczynił Balak, jako powiedział Bileam; i złożył po cielcu i po baranie na każdej ofiarnicy. 
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).