Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przebywał Israel w Szyttym, i począł lud zalecać się do córek Moabu. [2] »I zapraszały one lud na ofiarne uczty bogów swoich, i jadał lud, i korzył się bogom ich; [3] »I przystał Israel do Baal-Peora; i wspłonął gniew Wiekuistego na Israela; [4] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Zbierz wszystkich naczelników ludu, a każ im powywieszać ich gwoli Wiekuistemu przed słońcem, - a odwróci się zapalczywość gniewu Wiekuistego od Israela." [5] »I rzekł Mojżesz do sędziów Israela: "Zabijajcie - każdy ludzi swoich, którzy przystali do Baal-Peora!" [6] »A oto jeden z synów Israela przyszedł, i przywiódł do braci swej Midjanitkę w oczach Mojżesza i w oczach całego zboru synów Israela; oni zaś płakali u wnijścia przybytku zboru; [7] »I zobaczył to Pinchas, syn Elazara, syna Ahrona, kapłana, i wstał z pośród zboru, i wziął oszczep w rękę swoję, -  [8] »I wszedł za owym mężem Israelskim do alkowy, i przebił oboje, męża Israelskiego, i kobietę przez żywot jej: i tak powstrzymana została klęska od synów Israela. [9] »A było zmarłych w owej klęsce - dwadzieścia i cztery tysiące. [10] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [11] »"Pinchas, syn Elazara, syn Ahrona, kapłana, odwrócił zapalczywość Moję od synów Israela, uniósłszy się żarliwością Moją w pośród nich, żem nie wytępił synów Israela w żarliwości Mojej. [12] »Przeto powiedz: oto ustanawiam z nim Moje przymierze pokoju! [13] »I będzie ono dla niego i dla potomstwa jego, przymierzem kapłaństwa wiecznego, za to, że uniósł się żarliwością za Boga swego, i rozgrzeszył synów Israela!" [14] »A imię owego męża Israelskiego, zabitego, który zabity został wraz z Midjanitką, Zymry, syn Salua, naczelnik rodowego domu Szymeona; [15] »Imię zaś kobiety zabitej, Midjanitki, Kosbi, córka Cura, naczelnik rodu - dom rodowy to w Midjanie. [16] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [17] »"Wrogować wam Midjanitom, a pobić ich, -  [18] »Bo wrogują oni wam podejściami swemi - jak i podchodzą was w sprawie Baal-Peora, i w sprawie Kosby, córki naczelnika Midjanu, siostry swojej, zabitej w dzień klęski za sprawę Peora!" 
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).