Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zwołał Mojżesz cały Israel, i rzekł do nich: "Słuchaj Israelu ustaw i praw, które wypowiadam w uszy wasze dzisiaj, a nauczcie się ich, a starajcie się je spełniać! [2] »Wiekuisty, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Chorebie: [3] »Nie z ojcami naszymi zawarł Wiekuisty to przymierze, - ale z nami, - z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu; [4] »Twarzą w twarz przemawiał Wiekuisty z wami na górze, z pośród ognia, -  [5] »Ja zaś stałem między Wiekuistym i między wami podówczas, abym obwieszczał wam słowo Wiekuistego, bo obawialiście się ognia, a nie wstąpiliście na górę, - i rzekł: [6] »"Jam Wiekuisty, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Micraim, z domu niewoli! [7] »Nie będziesz miał bogów innych przed obliczem Mojém! [8] »Nie uczynisz sobie rzeźby, żadnej podobizny tego, co na niebie wysoko, i co na ziemi nisko, albo co w wodzie poniżej ziemi! [9] »Nie będziesz się im korzył, ani służył im, - gdyż Ja Wiekuisty, Bóg twój, Bóg żarliwy, pomny winy ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia nienawidzących Mnie, -  [10] »A świadczący miłosierdzie tysiącznemu pokoleniu miłujących Mnie, i przestrzegających przykazań Moich! [11] »Nie wzywaj imienia Wiekuistego Boga twojego do fałszu; gdyż nie przepuści Wiekuisty temu, który wzywa imienia jego do fałszu! [12] »Przestrzegaj dnia Sobotniego, abyś go święcił, jako rozkazał ci Wiekuisty, Bóg twój! [13] »Sześć dni pracuj, i wykonywaj wszelaką robotę twoję; [14] »Ale dzień siódmy - Sabbat Wiekuistemu, Bogu twojemu, - nie czyń żadnej roboty, ani ty, ani syn twój, ani córka twoja, ani sługa twój, ani służebnica twoja, ani wół, ani osieł twój, ani żadne bydlę twoje, ani obcy, który w bramach twoich, aby wypoczął sługa twój, i służebnica twoja, jako i ty. [15] »A pamiętaj, żeś niewolnikiem był w ziemi Micraim, i wywiódł cię Wiekuisty, Bóg twój, ztamtąd ręką przemożną, i ramieniem wyciągniętém, a przeto przykazał ci Wiekuisty, Bóg twój, obchodzić dzień Sobotni! [16] »Czcij ojca twego, i matkę twoję, jako przykazał ci Wiekuisty, Bóg twój, aby się przedłużyły dni twoje, i aby ci dobrze było na ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie! [17] »(5:17a) Nie zabijaj; [18] »(5:17b) i nie łam małżeńskiej wiary; [19] »(5:17c) i nie kradnij; [20] »(5:17d) i nie dawaj przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego! [21] »(5:18) I nie pożądaj żony bliźniego twojego, ani pragnij domu bliźniego twego, pola jego, albo sługi jego, albo służebnicy jego, wołu albo osła jego, ani niczego, co do bliźniego twego należy!" [22] »(5:19) Słowa te wyrzekł Wiekuisty do całego zgromadzenia waszego, na górze, z pośród ognia, obłoku i mgły, głosem doniosłym, nieprzerwanym, i spisał je na dwu tablicach kamiennych, i oddał je mnie; [23] »(5:20) A gdyście usłyszeli głos ten z pośród ciemności, a góra płonęła ogniem, - przystąpiliście do mnie, wszyscy naczelnicy pokoleń waszych, i starsi wasi, -  [24] »(5:21) I rzekliście: "Oto ukazał nam Wiekuisty, Bóg nasz, chwałę Swoję, i wielkość Swoję; a i głos Jego słyszeliśmy z pośród ognia; dnia dzisiejszego widzieliśmy, że przemawia Bóg do człowieka - a on żywym zostaje; [25] »(5:22) A teraz, pocóż nam umierać? Wszak pożre nas ogień ten wielki; jeżeli dalej usłyszym głos Wiekuistego, Boga naszego, pomrzemy! [26] »(5:23) Albowiem gdzież którykolwiek śmiertelny, któryby słyszał głos Boga żywego, przemawiającego z pośród ognia, jako my, - a żywym pozostał? [27] »(5:24) Przystąpże ty, a wysłuchaj wszystko, co powié Wiekuisty, Bóg nasz, tobie, abyśmy to usłyszeli i spełnili!" [28] »(5:25) I usłyszał Wiekuisty głos słów waszych, gdyście mówili ze mną, i rzekł Wiekuisty do mnie: "Słyszałem głos słów ludu tego, które mówili do ciebie, - dobrém to wszystko, co powiedzieli! [29] »(5:26) Oby téż serce ich pozostało takiém, aby się obawiali Mnie, i przestrzegali wszystkich przykazań Moich po wszystkie dni, aby dobrze było im, i synom ich na wieki! [30] »(5:27) Idźże, a powiedz im: wróćcie do namiotów waszych! [31] »(5:28) Ty zaś zostań tu przy Mnie, a powiem ci wszystkie przykazania i ustawy i prawa, których ich nauczać będziesz, aby je spełniali na ziemi, którą oddaję im w posiadanie!" [32] »(5:29) A przeto starajcie się postępować tak, jako rozkazał wam Wiekuisty, Bóg wasz; nie zbaczajcie ani na prawo, ani na lewo. [33] »(5:30) Całą drogą, którą wskazał wam Wiekuisty, Bóg wasz, postępujcie, abyście żyli i dobrze się wam wiodło, i żebyście przedłużyli dni wasze na ziemi, którą posiądziecie. 
«  5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).