Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 20
«  Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem oświadczył Wiekuisty Jozuemu, i rzekł: [2] »Powiesz synom Israela tak: oznaczcie sobie miasta schronienia, o których mówiłem wam przez Mojżesza. [3] »Kędy uciekać by mógł zabójca, któryby zabił człowieka niebacznie, nierozmyślnie, aby były wam schronieniem przed mścicielem krwi. [4] »Ma on mianowicie do jednego z tych miast się schronić, u wejścia do bramy miasta stanąć, a rzecz swą wyłożyć w uszy starszych tego miasta, a wtedy zabiorą go do siebie, do miasta, i wyznaczą mu miejsce, aby osiadł z nimi. [5] »A jeśliby mściciel krwi go ścigał, nie wolno im wydać zabójcę w moc jego, albowiem nierozmyślnie zabił bliźniego swego nie będąc mu wrogiem przedtem. [6] »I osiądzie w mieście tem, póki nie stanie przed zborem do sądu - aż do śmierci arcykapłana, który będzie w czasach onych. Wtedy może wrócić zabójca do miasta i do domu swojego - do miasta z którego uciekł. [7] »I tak poświęcili Kedesz w Galii na górach Naftali, i Szechem na górach Efraima, i Kirjath Arba czyli Hebron na górach Judy. [8] »A po drugiej stronie Jordanu naprzeciw Jerycho na wschodzie oddali Becer na stepie, na równinie, z posiadłości pokolenia Reubena, a Ramoth w Gilead z pokolenia Gada, i Golan w Baszanie z pokolenia Manaszy. [9] »Oto miasta, które wyznaczone były dla wszystkich synów Israela i dla cudzoziemców, zamieszkałych wpośród nich, aby wszyscy, którzyby się tam schronili, którzyby człowieka niebacznie zabili, nie ginęli z ręki mściciela krwi, zanim staną przed zborem. 
«  Księga Jozuego 19 Księga Jozuego 20 Księga Jozuego 21  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).