Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 6
«  1 Księga Samuela 5 1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy tak pozostała arka Wiekuistego na dziedzinie filistyńskiej przez siedem miesięcy. [2] »Wezwali Filistyni kapłanów i wróżbitów, i rzekli: Cóż począć nam z arką Wiekuistego? Powiedzcie nam, w jaki sposób mamy ją odesłać na miejsce swoje! [3] »I odpowiedzieli: Jeżeli chcecie odesłać arkę Boga izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczem, lecz złóżcie jej koniecznie dar pokutny. Wtedy zostaniecie uleczeni, a dowiecie się dla czego nie cofa się od was ręka Jego. [4] »Zapytali się tedy: Jakiż dar pokutny mamy jej złożyć? I rzekli: Odpowiednio liczbie książąt filistyńskich, pięć opuchłych guzów złotych i pięć myszy złotych, bo ta sama plaga spotyka zarówno wszystkich was jak książęta wasze. [5] »Przygotujcie zatem podobizny guzów waszych opuchłych, i podobizny myszy, które niszczą kraj, a oddajcie Bogu izraelskiemu cześć. Może zdejmie wtedy rękę Swą od was i od bogów waszych i od kraju waszego. [6] »Czemu wam ukrnąbrnić serce wasze, tak jak ukrnąbrnili Egipcjanie i Faraon serce swe? Wszak gdy się rozprawił z nimi, puścili ich i wyszli. [7] »Teraz zatem przyszykujcie a weźcie wóz nowy i dwie krowy młode, na których nie postało jarzmo, a zaprzągniecie krowy do wozu, a każcie odprowadzić jałówki ich do domu. [8] »Poczem weźmiecie arkę Wiekuistego, a umieścicie ją na wozie, wyroby zaś złote, które oddajecie jej jako dar pokutny, umieścicie w skrzyni u boku jej, i wyszlecie ją, aby poszła. [9] »A baczcie: jeżeli drogą ku dziedzinie swej pociągnie, ku Bethszemesz, tedy sprawiła nam ona tę klęskę wielką; jeżeli zaś nie, tedy będziemy wiedzieli, że nie jej moc nas dotknęła; przypadek zrządził to, co się stało nam! [10] »Tak też uczynili ci ludzie, wzięli dwie krowy młode i zaprzęgli je do wozu; jałówki zaś ich zamknęli w domu. [11] »Poczem wstawili arkę Wiekuistego na wóz, a nie mniej skrzynię z myszami złotemi i podobiznami ich nabrzmiałości. [12] »I skierowały się krowy prostą drogą w kierunku do Bethszemesz; jednym gościńcem szły wciąż porykując, a nie zbaczały ani w prawo ani w lewo; książęta zaś filistyńscy postępowali za niemi, aż do dziedziny Bethszemesz. [13] »Otóż mieszkańcy Bethszemesz odbywali właśnie sprzęt pszenicy w dolinie. Gdy tedy podnieśli oczy swoje i spostrzegli arkę, ucieszyli się tym widokiem. [14] »Ale gdy przybył wóz na pole Jozuego Bethszemity, zatrzymał się tam. Leżał tam wielki kamień. I rozrąbali drzewo wozu, krowy zaś złożyli na całopalenie Wiekuistemu. [15] »Lewici bowiem zdjęli arkę Wiekuistego wraz z skrzynią, która przy niej była, a w której wyroby złote leżały, i postawili ją na kamieniu onym wielkim. Mieszkańcy zaś Bethszemeszu złożyli całopalenie i sprawili ofiary rzeźne tegoż samego dnia Wiekuistemu. [16] »Pięciu zaś książąt filistyńskich przypatrzywszy się temu, wrócili do Ekronu tegoż samego dnia. [17] »Oto zaś są nabrzmiałości złote, które zwrócili Filistyni jako dar pokutny Wiekuistemu: za Aszdod jedną, za Gazę jedną, za Aszkalon jedną, za Gath jedną, za Ekron jedną. [18] »Nadto myszy złotych stosownie do liczby wszystkich miejscowości filistyńskich, do pięciu książąt należących, zarówno miast warownych jak siół otwartych. Sprowadzili je na łąkę wielką, na której postawili arkę Wiekuistego. Leży zaś ów kamień aż po dzień dzisiejszy na polu Jozuego Bethszemity. [19] »Wiekuisty jednak poranił mieszkańców Bethszemeszu, ponieważ zajrzeli do arki Wiekuistego, poraził również z ludu, z pięćdziesięciu tysięcy - siedmdziesięciu ludzi. I zasmucił się lud, ponieważ poraził Wiekuisty lud klęską tak wielką. [20] »I rzekli mieszkańcy Bethszemeszu: Któż ostoi się przed Wiekuistym, tym Bogiem świętym? I do kogóż ma On odejść od nas? [21] »Wyprawili tedy posłów do mieszkańców Kirjath Jearim, mówiąc: Filistyni sprowadzili napowrót arkę Wiekuistego; znijdźcie a zabierzcie ją do siebie. 
«  1 Księga Samuela 5 1 Księga Samuela 6 1 Księga Samuela 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).