Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 12
«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Job odpowiadając, rzekł: [2] »Toście wy tedy sami ludzi, a z wami umrze mądrość? [3] »Téżci ja mam serce jako i wy, anim jest podlejszy niźli wy; bo któż tego niewie, co wy wiecie? [4] »Ten, z którego się naśmiewa przyjaciel jego jako ze mnie, będzie wzywał Boga, i wysłuchawa go; naśmiewają się bowiem z prostoty sprawiedliwego. [5] »Kaganiec wzgardzony w myślach bogatych nagotowany na czas zamierzony. [6] »Pełne są przybytki zbójców, a śmiele Boga wzruszają, gdyż on dał wszystko w ręce ich. [7] »Jednak pytaj się bydła i nauczy cię: i ptastwa niebieskiego, i okażeć. [8] »Mów do ziemie, a odpowie tobie, i będąć powiadać ryby morskie. [9] »Któż nie wie, że to wszystko ręka Pańska uczyniła? [10] »W którego ręce dusza wszelkiéj rzeczy żywéj i duch wszelkiego ciała człowieczego. [11] »Azaż nie ucho słów rozsądza? a podniebienie smaku jedzącego? [12] »W starych jest mądrość, a w długim wieku roztropność. [13] »U niego jest mądrość i moc, on ma radę i zrozumienie. [14] »Jeźli zepsuje, nikogo niemasz, ktoby zbudował: jeźli człowieka zamknie, niemasz nikogo, coby otworzył. [15] »Jeźli zatrzyma wody, wszystko wyschnie: a jeźli je wypuści, wywrócą ziemię. [16] »U niego jest moc i mądrość; on zna i zwodzącego i tego, którego zwodzą. [17] »Przywodzi poradniki ku głupiemu końcowi, i sędzie ku głupstwu. [18] »Pas królewski rozwięzuje i biodra ich powrozem przepasuje. [19] »Prowadzi kapłany beze czci a przedniejsze pany podwraca: [20] »Odmieniając usta prawdziwych i naukę starych odejmując. [21] »Wylewa wzgardę na książęta, tym, którzy byli potłumieni, lżéj czyniąc. [22] »Który głębokie rzeczy odkrywa z ciemności i wywodzi na światłość cień śmierci. [23] »Który rozmnaża narody i traci je: a wywrócone wcale zaś postanawia. [24] »Który odmienia serce książąt ludu ziemie i zwodzi je, że próżno chodzą, gdzie niemasz drogi. [25] »Macać będą jako w ciemności a nie w światłości: i uczyni, że będą błądzić jako pijani. 
«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.