Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 14
«  Księga Hioba 13 Księga Hioba 14 Księga Hioba 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Człowiek urodzony z niewiasty, żywiąc przez czas krótki, napełnion bywa wielą nędz. [2] »Który wychodzi jako kwiat i skruszony bywa, a ucieka jako cień i nigdy nie trwa w tymże stanie. [3] »I masz za godną rzecz na takowego otwarzać oczy twoje i przywodzić go z sobą do sądu. [4] »Któż może czystym uczynić, który się począł z nasienia nieczystego? izali nie ty, który sam jesteś? [5] »Krótkie są dni człowiecze, liczba miesiąców jego u ciebie jest: zamierzyłeś granice jego, które nie będą mogły być przestąpione. [6] »Odstąp malutko od niego, aby odpoczynął: aż przyjdzie pożądany, jako najemnika dzień jego. [7] »Drzewo ma nadzieję, jeźli uciete będzie, zaś bywa zielone, a gałązki jego puszczają się. [8] »Jeźli się starzeje w ziemi korzeń jego, i w prochu obumrze pień jego: [9] »Na zapach wody puści się i rozpuści gałęzie, jako gdy napierwéj było wsadzone. [10] »A człowiek, gdy umrze i obnażony i strawiony, proszę, kędy jest? [11] »Jako, gdyby wody wyszły z morza, a rzeka ustawszy wyschła: [12] »Tak człowiek, gdy umrze, nie powstanie: aż się zetrze niebo, nie ocuci się, ani powstanie ze snu swego. [13] »Ktoby mi to dał, abyś mię zakrył w piekle i zataił mię, ażby przeminęła zapalczywość twoja, i naznaczył mi czas, w którymbyś na mię spomniał? [14] »Co mniemasz: umarły człowiek znowu żyć będzie? po wszystkie dni, których teraz żołduję, czekam, aż przyjdzie odmienienie moje. [15] »Zawołasz mię, a ja odpowiem tobie: dziełowi rąk twoich podasz prawicę. [16] »Tyś wprawdzie kroki moje policzył: ale przepuść grzechom moim. [17] »Zapieczętowałeś jako w worku przestępstwa moje, aleś uleczył nieprawość moję. [18] »Góra upadłszy rozsypuje się, a skała przenosi się z miejsca swego. [19] »Wody wydrążają kamienie, a powodzią z nienagła ziemia się psuje: więc téż takież człowieka zatracisz. [20] »Umocniłeś go maluczko, aby wiecznie przeminął: odmienisz twarz jego i wypuścisz go. [21] »Bądź zacni będą synowie jego, bądź téż niezacni, nie zrozumie. [22] »A wszakóż ciało jego póki żyw boleć będzie, a dusza jego nad samym sobą płakać będzie. 
«  Księga Hioba 13 Księga Hioba 14 Księga Hioba 15  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.