Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 15
«  Księga Hioba 14 Księga Hioba 15 Księga Hioba 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A odpowiadając Eliphaz Themańczyk, rzekł: [2] »Izali mądry odpowie jakoby na wiatr mówiąc, i napełni gorącością żołądek swój. [3] »Strofujesz słowy tego, który nie jest równy tobie, i mówisz, co tobie nie pomaga. [4] »Ile z ciebie jest, wypróżniłeś bojaźń i odjąłeś prośby przed Bogiem. [5] »Nauczyła bowiem nieprawość twoja usta twoje, i naśladujesz języka bluźniących. [6] »Potępią cię usta twoje, a nie ja: i wargi twoje odpowiedzą tobie. [7] »Izaliś się ty pierwszy człowiek narodził? i przed pagórkamiś utworzon? [8] »Izaliś słyszał radę Bożą, a mądrość jego niższa będzie niźli ty? [9] »Cóż umiesz, czegobyśmy nie umieli? co rozumiesz, czegobyśmy nie wiedzieli? [10] »I szędziwi i dawni są między nami, daleko starsi niż ojcowie twoi. [11] »Aza wielka rzecz jest, aby cię Bóg pocieszył? ale słowa twoje przewrotne tego bronią. [12] »Czemuż cię podnosi serce twoje? a jakoby wielkie rzeczy myśląc, zdumiałe masz oczy? [13] »Czemu się nadyma przeciw Bogu duch twój, że wypuszczasz z ust twoich takowe mowy? [14] »Cóż jest człowiek, żeby miał być niepokalanym, a żeby się ukazał sprawiedliwym, narodzony z niewiasty? [15] »Oto między świętymi jego żaden nieodmienny, i niebiosa nie są czyste przed oczyma jego. [16] »Jako daleko więcéj obrzydły i niepożyteczny człowiek, który jako wodę pije nieprawość. [17] »Okażęć, posłuchaj mię: com widział, toć powiem. [18] »Mądrzy wyznawają i nie tają ojców swych. [19] »Którym samym dana jest ziemia, a obcy nie przeszedł przez nię. [20] »Po wszystkie dni niezbożnik się pyszni, a lat okrucieństwa jego nie jest pewna liczba. [21] »Szum strachu zawżdy w uszach jego: a choć jest pokój, on się zawsze zdrady obawia. [22] »Nie wierzy, aby się mógł wrócić z ciemności do światła, oglądając się zewsząd na miecz. [23] »Gdy się ruszy ku nabyciu chleba, wie, iż nagotowan jest w ręce jego dzień ciemności. [24] »Straszyć go będzie frasunek, a ucisk obtoczy go wałem jako króla, który się gotuje ku bitwie. [25] »Wyciągnął bowiem na Boga rękę swoję i zmocnił się na Wszechmocnego. [26] »Bieżał przeciwko niemu, wyciągnąwszy szyję, i tłustym karkiem uzbroił się. [27] »Okryła tłustość twarz jego, a z boków jego sadło wisi. [28] »Mieszkał w miastach opuszczałych i w domiech pustych, które się w mogiły obróciły. [29] »Nie zbogaci się, ani będzie trwała majętność jego, ani puści w ziemię korzenia swego. [30] »Nie wynidzie z ciemności: płomień ususzy gałęzie jego, i zniesion będzie duchem ust jego. [31] »Nie będzie wierzył, próżno błędem zmamiony, żeby którą zapłatą miał być odkupiony. [32] »Niźli się dni jego wypełnią, zginie, i ręce jego uschną. [33] »Zarażone będzie jako winnica w pierwszem kwieciu grono jego, i jako oliwa zrzucająca kwiat swój. [34] »Bo zgromadzenie obłudnika niepłodne, i ogień pożre domy tych, którzy radzi biorą dary. [35] »Począł boleść i urodził nieprawość, a żywot jego gotuje zdrady. 
«  Księga Hioba 14 Księga Hioba 15 Księga Hioba 16  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.