Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 16
«  Księga Hioba 15 Księga Hioba 16 Księga Hioba 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A odpowiadając Job, rzekł: [2] »Słyszałem często rzeczy takowe: cieszyciele przykrzy jesteście wy wszyscy. [3] »A będąż mieć koniec słowa wiatrowe? alboć co jest przykro, jeźlibyś mówił? [4] »(16:4) Mogłem i ja podobne wam rzeczy mówić: ale daj Boże, była dusza wasza miasto dusze mojéj. (16:5) Cieszyłbym i ja was mowami, i kiwałbym głową moją nad wami. [5] »(16:6) Posilałbych was usty swemi i ruszałbym wargami swemi, jakoby folgując wam. [6] »(16:7) Ale cóż mam czynić? Będęli mówił, nie ukoi się boleść moja: a jeźli będę milczał, nie odejdzie odemnie. [7] »(16:8) A teraz ścisnęła mię boleść moja, i wniwecz się obróciły wszystkie członki moje. [8] »(16:9) Marszczki moje świadczą przeciwko mnie, a powstawa fałsz mówiący przeciw twarzy mojéj, sprzeciwiając mi się. [9] »(16:10) Zebrał zapalczywość swą na mię, a grożąc mi zgrzytał na mię zębami swemi: nieprzyjaciel mój straszliwemi oczyma patrzał na mię. [10] »(16:11) Otworzyli na mię usta swoje, a wymawiając bili twarz moję, nasycili się mąk moich. [11] »(16:12) Zamknął mię Bóg u nieprawego, i wydał mię w ręce niezbożnych. [12] »(16:13) Ja, on kiedyś bogaty, znagła starty jestem: ujął mię za szyję, złamał mię i postawił mię sobie jako za cel. [13] »(16:14) Obtoczył mię włoczniami swemi, zranił biodra moje: nie przepuścił i wytoczył na ziemię wnętrzności moje. [14] »(16:15) Posiekł mię raną na ranę, rzucił się na mię jako olbrzym. [15] »(16:16) Uszyłem wór na skórę moję, i okryłem popiołem ciało moje. [16] »(16:17) Oblicze moje spuchnęło od płaczu, a powieki moje zaćmiły się. [17] »(16:18) Tom cierpiał bez nieprawości ręki mojéj, gdyżem miał czyste ku Bogu prośby. [18] »(16:19) Ziemio! nie okrywaj krwie mojéj, i niech w tobie nie najduję miejsca, gdzieby się miało kryć wołanie moje. [19] »(16:20) Albowiem oto w niebie świadek mój: a wiaduk mój na wysokościach. [20] »(16:21) Wielomowni przyjaciele moi: do Boga kropi oko moje. [21] »(16:22) O Boże, daj, tak był sądzon mąż z Bogiem, jako bywa sądzon syn człowieczy z towarzyszem swoim. [22] »(16:23) Bo oto krótkie lata mijają: a idę ścieżką, którą się nie wrócę. 
«  Księga Hioba 15 Księga Hioba 16 Księga Hioba 17  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.